www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Slide 1

Bezoek eens een moskee

moskeebezoek

 

Altijd al eens willen binnenstappen in een moskee? In Antwerpen kunnen buurtgroepen, scholen en verenigingen in verschillende moskeeën een rondleiding krijgen.
Tijdens het bezoek vertellen jonge vrijwilligers over de verschillende functies van een moskee en hoe zij islam persoonlijk beleven in een stad als Antwerpen. Lees meer...

Motief over radicalisering

 

De radicaal andere insteek die Motief neemt in het debat over radicalisering is niet onopgemerkt gebleven. We werden geïnterviewd voor Wascabi, een magazine over beleid en tendensen in het sociaal cultuur werk. En voor Tijdschrift voor Geestelijk Leven schreven we een artikel over de meerwaarde van radicalisme voor onze samenleving. Je kunt deze teksten hier terugvinden.

Nieuws

 

 


 

 

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Welkom bij Motief !

Vzw Motief is een erkende vormingsinstelling, gespecialiseerd in het thema 'levensbeschouwing en samenleving'.

Motief heeft een divers open aanbod voor volwassenen. Onze vormingen gaan over actuele thema's, de plaats van levensbeschouwing in onze samenleving en omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit. Motief biedt ook vorming toegespitst op één levensbeschouwing en heeft jarenlange ervaring met Bijbelse leerhuizen. Motief kiest uitdrukkelijk voor emancipatorisch vormingswerk, dat mensen de kracht geeft om hun kwaliteit van leven en die van anderen en hun omgeving te verbeteren. 

Vorming op maat en Vorming op aanvraag biedt de kans aan organisaties, verenigingen of bedrijven om kadervorming te organiseren, toegespitst op specifieke vragen. Wil u visies verkennen omtrent levensbeschouwelijke diversiteit? Zijn er vragen over de levensbeschouwelijke identiteit van uw organisatie? Contacteer ons.

Motief is een autonome instelling die zich vrij en onafhankelijk van religieuze instituten beweegt.

 

 Download hieronder onze brochure!

 Ontdek Motief in deze filmpjes:

Vormingen die binnenkort starten...

  • Panelgesprek 'Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren' - Turnhout

    - op 8 mei 2018 lees meer
  • Themavierdaagse: Kiezen is verliezen

    - start op 10 mei 2018 lees meer
  • Panelgesprek 'Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren' - Mechelen

    - op 17 mei 2018 lees meer

 

Privacy Disclaimer

Deze website wordt beheerd door vzw Motief, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen, infomotief.org.

Anoniem

U kunt deze website anoniem bezoeken. Wij verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers door cookies of op een andere manier.

Gegevensverwerking

Als u per e-mail een vraag naar ons richt, gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vraag optimaal te kunnen beantwoorden. Als u graag op de hoogte blijft van onze activiteiten en intekent op onze nieuwsbrief, komt uw e-mailadres in een adressenlijst. Als u online inschrijft voor een activiteit via het inschrijfformulier, komen al uw gegevens in onze databank. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 
Uw privacyrechten

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Daarvoor kunt u terecht op het secretariaat van vzw Motief.


Meer informatie

Over de privacywet vindt u meer informatie bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, http://www.privacy.fgov.be. Voor concrete vragen, suggesties over de inhoud van deze website kunt u bij terecht bij vzw Motief.

 
Auteursrecht

Overname van materiaal van deze website is toegelaten voor niet-commerciële doeleinden en mits bronvermelding.

Elk geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.

Dit privacycontract geldt voor alle pagina’s van www.motief.org en voor de registratie van deze website. Het geldt niet voor de pagina’s van websites van derden waarnaar wij verwijzen en die een andere privacyverklaring kunnen hebben. Om te reageren op deze verklaring, stuurt u een mailtje naar: infomotief.org.

Publicaties van Motief

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren