www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Motief is diep verontwaardigd over de recente uitspraken van Bart De Wever over radicalisering, racisme en Berbers.

Racisme benoemen als 'relatief', 'een gevoel' is een belediging voor al wie ooit met racisme te maken kreeg. Racisme en discriminatie zijn voor heel wat mensen nog steeds een alledaagse werkelijkheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit initiatieven als #dailyracism, uit talloze onderzoeken over racisme in Vlaanderen en uit gesprekken die we binnen onze vormingen met moslimjongeren voeren. Van politici verwachten we dan ook dat zij er eindelijk werk van maken om racisme effectief te bestrijden. Niet dat zij er zich zelf schuldig aan maken door een aantal negatieve ervaringen te veralgemenen, een hele groep als gesloten en crimineel af te schilderen en zo de discriminatie van deze mensen te legitimeren.Van politici verwachten we bovendien dat ze racisme niet gewoon 'betreurenswaardig' vinden, maar dat ze ervoor zorgen dat de antidiscriminatiewetgeving wordt toegepast en dat racisme bestraft wordt, net als elk ander onwettig feit of misdrijf.

Met zijn uitspraken getuigt De Wever niet alleen van minachting voor de slachtoffers van racisme en voor de antidiscriminatiewet, hij speelt ook met vuur. Heel wat gezaghebbende onderzoeken (oa Amy-Jane Gielen) geven immers aan dat 'de ervaring er niet bij te horen' één van de belangrijkste voedingsbodems vormt voor radicalisering. Wat daartoe bijdraagt, zijn: een achtergestelde sociale en economische positie, polarisatie, stigmatisering en wij/zij denken. En laat dat nu net zijn wat de uitspraken van De Wever (en daarvoor Theo Franken en Liesbeth Homans) doen.
Preventie van radicalisering ligt volgens diezelfde onderzoeken vooral in het tegengaan van polarisatie, discriminatie en racisme, stereotypen en vooroordelen. Motief probeert hierop in te zetten, met ons project Gezocht: Identiteit, met Dar El Salaam-reeksen en vele andere vormingsprogramma's.Als prominente politici echter met de regelmaat van de klok uitspraken doen die polarisering, stigmatisering en wij-zij-denken versterken, en groepen mensen het signaal geven dat zij hier niet gewenst zijn, dan blijft het dweilen met de kraan open.
Niet alleen voor Motief overigens, maar ook voor de vele geëngageerde jeugdwerkers, leerkrachten en hulpverleners in onze cursussen. Velen van hen stellen alles in het werk om een vertrouwensband op te bouwen met kwetsbare of uitgesloten jongeren. Met de uitspraken van onze NV-A-ministers worden die moeizaam opgebouwde vertrouwensbanden telkens opnieuw zwaar op de proef gesteld.

We sluiten ons dan ook aan bij de vele veroordelingen van de uitspraken van Bart De Wever en steunen de sit-in vanavond in Antwerpen.

 

Na de sit-in…

Het was hartverwarmend om te zien hoe gisterenavond een erg diverse groep mensen bijeenkwamen om te protesteren tegen de racistische uitspraken van Bart De Wever. Mensen van alle leeftijden, verschillende origines, ouders met kinderen,… gaven een krachtig signaal dat zij racisme verwerpen.

Het was schokkend om te zien hoe daar door de Antwerpse overheid op gereageerd werd. De oproerpolitie werd massaal ingezet om de vreedzame en rustige actie de kop in te drukken. Mensen werd geïntimideerd en behandeld als relschoppers. En ondertussen werden ook al organisaties bedreigd met het intrekken van hun subsidies. Dit laat zien dat racisme niet alleen in de hoofden van een aantal mensen zit, maar ook in de instellingen en structuren van onze samenleving. Het laat zien dat het recht op vrije meningsuiting witte politici beter wordt beschermd dan dat van anti-racistische burgers of organisaties.

Als we echt komaf willen maken met racisme, dan moeten we ook het racisme dat in instellingen en structuren zit ingebakken, durven aanpakken. Dan moeten politici en instellingen acties ondernemen om discriminatie op de arbeidsmarkt, de huizenmarkt, de politie,… met concrete beleidsmaatregelen weg te werken. Dat niet elke politicus of daartoe bereid is, is de voorbije dagen nog maar eens erg duidelijk aangetoond. Daarom roepen we burgers en organisaties op om een eensgezinde vuist tegen racisme maken en beleidsmakers te blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid en plicht om racisme aan te pakken.

 

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren