www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Slide 1

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Nieuwsbrief oktober 2017

 

 Beste Motief-sympathisant,

Ondertussen is het educatief jaar op kruissnelheid gekomen. Gelukkig is het educatieve team van Motief reeds versterkt met onze nieuwe collega Leila Clement. Zij stelt zich graag in deze nieuwsbrief aan u voor. Er gaan nog heel wat nieuwe vormingen van start de komende maand, dus bekijk ons uiteenlopend aanbod voor de herfst ook zeker!

groeten,

Het Motief-team

 

 

Nieuwe Motiever: Leila Clement

Leila heeft politieke en sociale wetenschappen gestudeerd in Antwerpen. Ze heeft enkele jaren gewerkt als taalcoach NT2 en is erg geëngageerd rond thema’s als onderwijs en diversiteit. In haar vrije tijd is ze mee betrokken bij de opstart van een laagdrempelig project voor studie- en taalbegeleiding voor jongeren met een migratieachtergrond. Bij Motief zal ze Eva vooral ondersteunen bij het verder uitbouwen en ontwikkelen van vormingstrajecten voor moslims, vormingen rond Islam, de antiracismestrijd en omgaan met diversiteit.

 

Spiritualiteit is intrinsiek aan de Islam

Jalasa Islam en Spiritualiteit

Jalasa van vzw Motief op elke vrijdagavond van de maand, telkens van 19u tot 21u,
begint op 20 oktober
In het PAJ, Coebergerstraat 35, 2000 Antwerpen
5€ per sessie (3€ studenten en werklozen), inschrijven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De Islam zou nooit zo groot geworden zijn zonder het spirituele karakter. De profeet Mohammed is voor moslims een lichtend voorbeeld van een leven in spiritualiteit. Vanuit dit oogpunt is het vreemd dat er vanuit bepaalde hoeken wordt opgeroepen tot een spirituele Islam, alsof er een andere Islam bestaat. Uiteraard bestaan er heel verschillende vormen van islambeleving, en verschillende manieren om de spirituele dimensie invulling te geven. In elke bijeenkomst of ‘jalasa’ zullen we de spiritualiteit binnen de Islam verkennen om onze eigen spiritualiteit op het spoor te komen en die te vertalen naar een maatschappelijke opstelling.

Doelgroep: moslima's die samen op zoek willen gaan naar een (in de samenleving 'verankerde') spiritualiteit.

 

Religie: achterhaald of drijvende kracht?

Studievoormiddag van Christenen voor het Socialisme i.s.m. vzw Motief en Masereelfonds
op zaterdag 21 oktober van 10u tot 12u30
In Elcker-Ik Breughelstraat 31-33, 2018 Antwerpen
Prijs: 5€, inschrijven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of 0486/78.76.37

Er gaat de laatste tijd nauwelijks een week voorbij of er woedt in de media een hevige discussie over de plaats van religie in de samenleving. Is ‘religie terug van weg geweest’ of ‘rekenen we er eindelijk mee af’? In die discussie neemt Etienne Vermeersch, die vorig jaar het boek ‘Over God’ schreef, een prominente plaats in. De verkoop van het boek liep lekker en samengevat komt zijn boodschap neer op: ‘stop die handel, ‘god bestaat niet’, ‘we zijn beter af zonder religie’.

Maar is daarmee alles gezegd? In de zomer ging Dirk Van Duppen, voorzitter van Geneeskunde voor het Volk, hierover met Etienne Vermeersch in debat op de ‘Gentse Feestendebatten’. Dirk vroeg zich af of je religie zo maar kan uitvlakken. Wat doe ik dan met Annelies die bij ons als arts werkt vanuit een christelijke inspiratie en met mijn huisarts in opleiding, Aicha, een overtuigde moslima?

Wij geven Dirk Van Duppen graag een forum om zijn stelling toe te lichten. Want wat Vermeersch ook beweert, zo vroeg Dirk zich af, hoe verklaar je dat godsdienst zo ‘hardnekkig’ is, zo’n duurzame, brede en diepe invloed heeft op de mensheid? De opvattingen die hij daar verdedigde, liggen in de lijn van de visie die hij ontwikkeld heeft in het boek ‘De supersamenwerker’, met speciale aandacht voor Darwin en enkele (vergeten) passages uit het boek ‘The Descent of Man’ (De afstamming van de mens).

Maar hoe komt die boodschap over bij gelovigen? Gaan zij daar een eind in mee, is het mogelijk een brug te slaan tussen ‘geloof en wetenschap’ of stuit dat op weerstanden en welke dan? En wat doet de visie van Van Duppen met al diegenen die zich als christen in de sociale strijd geëngageerd hebben? Biedt dat een nieuw perspectief op de relatie tussen christendom en socialisme/marxisme? Aan een progressieve gelovige en een CvS’er wordt gevraagd om (eventueel) weerwerk te bieden of in te gaan op de opportuniteiten die de visie van Van Duppen volgens haar/hem biedt. En zo trekken zij meteen de discussie met de deelnemers op gang.

 

Cordoba aan de Schelde: data najaar

Interlevensbeschouwelijke wandelingen van vzw Motief, vanaf 22 oktober, van 13u tot 17u
Op verschillende plaatsen in Antwerpen
12€ voor 1 wandeling, inschrijven en meer informatie hier

Cordoba aan de Schelde zal dit najaar voor de tweede maal georganiseerd worden door vzw Motief. Op enkele routes zijn er nieuwe locaties bijgekomen, dus we geven graag het programma nog eens mee:

Route 1: Deze route start aan het Centraal station. We bezoeken eerst een synagoge, dan een Taiwanese boeddhistische tempel en pauzeren even in de 7 schaken. Vervolgens bezoeken we een katholieke kerk met een zeer divers publiek en eindigen we in een grote moskee.

Route 2: We beginnen in een kleinere moskee achter het centraal station. Dan gaan we eerst naar een grote Russisch-orthodoxe en daarna een kleine protestantse kerk. We sluiten af in een centrum van Taoïstische alchemie.

Route 3: Hier starten we op het Bolivarplein aan het justitiepaleis en bezoeken we een Afrikaanse pinksterkerk en een Turkse moskee in de buurt. We vervolgen onze wandeling langs een grote synagoge en als laatste worden we ontvangen in een vrijzinnig trefpunt.

 

Het tegenevangelie van Marcus

Het oudste evangelie in de contramine

Leerhuis van vzw Motief door Egbert Rooze, telkens de vierde vrijdagavond van de maand, van 20u tot 22u15
Eerste bijeenkomst op 27 oktober te Van Vaerenberghstraat 67, 2600 Berchem
Prijs: 50€ voor 8 sessies,
hier inschrijven

Het evangelie van Marcus valt met de deur in huis: het plaatst ons meteen voor de uitdaging waar we in ons leven voor willen kiezen: rechtvaardigheid of meedoen met de machten. Het is geschreven in de tijd dat de as van de verwoeste tempel van Jeruzalem nog heet is. Het land Israël ligt volkomen in puin na de Joodse oorlog tegen de Romeinen (66-70 n.C.) Een tragisch gebeuren waarbij meer dan 100.000 doden vielen. Het geweld van de grootmacht Rome is van alle tijden. De vragen bij Marcus zijn dus nog steeds actueel: waarom is dit verhaal een tegenevangelie? Hoe hou je het hoofd koel in zo'n onderdrukkende situatie met amper uitzicht op betere tijden? Is de weg van de Messias Jezus en de messiaanse beweging werkelijk een tegenmacht? Hoe kwetsbaar en toch moedig is de eerste getuigenis van een 'goede boodschap? Waar vinden mensen, middenin de crisis toch hoop en perspectief? Een seizoen lang gaan we ermee aan de slag. We hopen de grondtonen van dit tegenevangelie én de betekenis ervan voor ons vandaag op het spoor te komen.

 

Welke Islam willen we?

Erfgoeddenkers aan zet

Vorming van vzw Motief i.s.m. KifKif op zondag 29 oktober, van 10u tot 16u
Te Toko, Statiestraat 139, 2600 Berchem
20€ voor werkenden, 10€ voor studenten en werklozen (inclusief lunch)
Inschrijven via vzw Motief

In het debat rond Islam klinkt vandaag meer dan ooit de roep om een Westerse, ‘Verlichte’ vorm van Islam. Een Europese Islam, zo je wil. Daartegenover geven moslims aan dat er eigenlijk maar één Islam bestaat, één umma. Hoog  tjjd om hier eens bij stil te staan en ons te laten inspireren door andere denkers. Mohamed Arkoun, Al Jabri , Nasr Abou Zayd en Hassan Hana zijn de meest prominente kenners van het historische gedachtegoed van de Islam en van de geschiedenis van het religieuze denken. Deze intellectuele, kritische hervormers ijverden voor een humanistische kijk op de Islam. Geen predikers, maar wetenschappers die -elk op eigen specifieke wijze- een meer rationeel discours promootten.
Carool Kersten (NL), docent en onderzoeker aan het King’s College Londen, levert een kijk in de wereld van deze hervormers en geeft de belangrijkste inzichten van de verschillende erfgoeddenkers weer. In de namiddag gaan we in kleinere groepjes aan de slag en gaan we na wat dit betekent voor onze dagdagelijkse praktijk.

 

Stress gerelateerd aan racisme, wat nu?

Voor professionals met migratieroots die zelf in aanraking zijn gekomen met racisme in een professionele context en die er in groep iets mee willen doen

Workshop met Birsen Taspinar van vzw Motief i.s.m. KARAMAH EU
Op zaterdag 11 november van 10u tot 13u, te PAJ, Coebergerstraat, 2000 Antwerpen
Prijs: 20€ voor werkenden, 5€ voor studenten en werklozen,
hier inschrijven

In deze workshop zien we de toepassing van een wereldwijd erkende techniek (EMDR of voluit Eye Movement Desensitization and Reprocessing) op de verwerking van racisme- gerelateerde trauma's en intensief stresserende gebeurtenissen. Negatieve ervaringen kunnen ons dagelijks leven en functioneren beïnvloeden, zeker als we deze geen ruimte geven of verwerken. Birsen Taspinar, psychologe en systeemtherapeute, leidt de workshop. Zij zal de EMDR techniek kaderen en toepassen.

Opgelet! Deze vorming is enkel toegankelijk voor professionals en studenten hoger onderwijs met migratieroots die zelf in aanraking zijn gekomen met racisme in een professionele en onderwijsgerelateerde context en die er in groep iets mee willen doen.

 

 

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren