www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Leven in een superdiverse samenlevingdeelnemer

Interview met Jeroen Van Malderen, deelnemer aan 'Islamitische filosofie' en 'Jodendom, christendom, islam, vrijzinnigheid: een ongewone kennismaking'

deelnemerdeelnemerJeroen, waar ben je mee bezig in je dagelijkse leven?

Ik verdien mijn brood bij het Agentschap Integratie en Inburgering. Als diversiteitsconsulent in de provincie Antwerpen ben ik daar vooral bezig met het ondersteunen en uitwerken van een diversiteitsbeleid bij lokale besturen. Ik denk dagelijks na over de plaats van etnisch-culturele diversiteit binnen onze samenleving, een vraagstuk dat me niet alleen professioneel bezighoudt. In mijn vrije tijd ben ik bijvoorbeeld ook vrijwilliger bij Minor Ndako, een organisatie die werkt met niet-begeleide minderjarige asielzoekers. Wonende in Schaarbeek heb ik bovendien het voorrecht midden in die superdiversiteit te leven. Naast diversiteit heb ik een breed interessegebied. Ik ben absoluut niet materialistisch ingesteld, maar er zijn weinig zaken waar je me meer plezier mee kan doen dan met een CD of LP in eender welk genre, van hip-hop tot punk en van electro tot indie. Verder ben ik de afgelopen drie jaar ook voorzitter/speler geweest van cafévoetbalploeg 2860 Reunited. Een zelf opgericht ploegje met vrienden die ik al van in de luiers ken. En als ik niet bezig ben met diversiteitsvraagstukken, voetbal of muziek, lees ik een goed boek. Liefst met filosofische insteek.

En welke actuele thema's houden jou bezig?

Er zijn enorm veel thema's die me bezig houden: het markgericht economisch denken, de asielcrisis, ecologie, burgerparticipatie, de invulling van 'democratie' in en door het Westen, en ga zo maar verder. Vanuit mijn job ben ik voornamelijk bezig met vragen rond het omgaan met etnisch-culturele diversiteit. En dan kom je vandaag al snel bij de plaats van godsdienst, en met name islam, binnen onze samenleving. Tijdens mijn opleiding heb ik veel gelezen en geschreven over minderhedenrechten binnen onze westerse democratieën. Ik vind het frappant om te zien hoe minderhedenrechten plots een taboe worden van zodra godsdienst op de proppen komt. Godsdienst an sich is eigenlijk een taboe. En dat terwijl iedereen er een uitgesproken mening over heeft.

Is het vanuit deze interesse dat je bij Motief terecht kwam?

Het is inderdaad vanuit deze interesse voor levensbeschouwing en de motivatie om meer te leren over islam dat ik bij Motief terecht kwam. Via mijn job had ik me ingeschreven voor de nieuwsbrief. Een klein jaar later zag ik dan de vorming Islamitische Filosofie passeren en heb ik niet getwijfeld om me hiervoor in te schrijven. Recenter, en omwille van de goede ervaring met deze eerste vorming, volgde ik ook de reeks Jodendom, christendom, islam en vrijzinnigheid: een ongewone kennismaking.

Wat neem je mee uit die vormingen?

Vooral de reeks Islamitische Filosofie was een leerrijke en positieve ervaring. Enerzijds omwille van de hoge kwaliteit van de vorming, anderzijds omwille van de diverse en jonge samenstelling van de deelnemers. Ondertussen zijn de sessies meer dan een half jaar achter de rug, maar ze inspireren me vandaag nog steeds. Het was interessant om inzicht te krijgen in de verhouding filosofie en religie binnen islam. Ik heb het gevoel dat er in onze samenleving een sterke overtuiging leeft dat religie en levensbeschouwing iets irrationeels zijn. En wat irrationeel is, wordt al snel als minderwaardig neergezet. Uit de reeks Islamitische Filosofie haalde ik echter net dat levensbeschouwing een manier van denken is die perfect naast filosofie geplaatst kan worden. Religie wordt op deze manier als een kritisch bewustzijn benaderd, dat mee richting geeft aan onze levenswijze. Een kritisch bewustzijn dat in de neoliberale consumptiemaatschappij al snel als negatief wordt ervaren, enkel en alleen omwille van het godsbestaan. Ik ervoer daarentegen juist een open houding van alle deelnemers. Het was een verademing om met jong en oud, moslim en christen, gelovig en niet-gelovig, zonder taboe te praten over de plaats van levensbeschouwing in onze samenleving en in eenieders leven. Ik neem dan ook vooral die positiviteit mee en het vertrouwen dat uitstraalde van eenieder van de deelnemers, in zichzelf en in de ander, vanuit elke hoek van de samenleving.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren