www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Muslimexpo 2016 - 14 en 15 mei 2016

De Muslimexpo van 2016 lokte ruimt 5000 bezoekers naar Antwerp Expo. Met Motief werkten we mee aan de organisatie van verschillende workshops en lezingen rond thema's als diversiteit binnen de islam, interlevensbeschouwelijke dialoog, ethisch ondernemen,... Daarnaast viel er heel wat lekkers te ontdekken en stelden heel wat non-profit organisaties en ondernemers uit de moslimgemeenschap hun organisatie voor.

Omwille van de vele positieve reacties herhalen we in het najaar van 2016 het panelgesprek "Moslim en diversiteit', deze keer in Mechelen. Meer info vind je hier.

Klik hier voor meer foto's... en filmpjes

 • muslimexpo2016_1
 • muslimexpo2016_2
 • muslimexpo2016_3
 • muslimexpo2016_4

 

Wie valt (mee) uit de boot? - Themavierdaagse 5 - 8 mei 2016

Met een vijftiental mensen bogen we ons over het thema 'vluchtelingen'. We onderzochten hoe onze eigen positie en ervaringen onze gevoelens en visie over dit thema beïnvloeden. We namen enkele mythes over vluchtelingen onder de loep, luisterden naar mensen die met vluchtelingen werken, gingen aan de slag met onze eigen verontwaardiging en angsten en probeerden zo tot een duidelijkere opstelling te komen.

Klik hier voor meer foto's...

 • Vierdaagse2016_01_Kennismaking
 • Vierdaagse2016_02_Kennismaking
 • Vierdaagse2016_03_Samenlevingsboot
 • Vierdaagse2016_04_Samenlevingsboot

 

Doe-het-zelf/samen-maatschappij? - Themavierdaagse 14 - 17 mei 2015

Tijdens het Hemelvaartweekend van 2015 gingen we met een twintigtal mensen op zoek naar collectieve uitwegen uit de crisis. We namen het eigen-schuld- en ieder-voor-zich-denken over armoede en prestatiedruk kritisch onder de loep. Samen onderzochten we hoe we tot een sterker 'wij' konden komen op elk van deze strijdterreinen.

Klik hier voor meer foto's...

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.motief.org/images/Vierdaagse2015

 

Verzet is halal (IM Remi Verwimp) - 18 oktober 2014

De derde studie- en ontmoetingsdag ter herinnering aan Remi Verwimp, agogisch theoloog en medeoprichter van Motief, had als thema: emancipatorisch beweging maken vanuit islam. We gingen hierover in gesprek met Farid Esack (professor islamstudies Universiteit van Johannesburg), Malika Hamidi (Directeur European Muslim Network), Nourdin El Ouali (oprichter en politiek leider NIDA), Brahim Laytouss (directeur Idara) en Samira Azabar (vzw Motief, BOEH). Enkele jonge moslims (Yassine Chanouf, Kim Lecoyer en Montasser Al De'meh) brachten tussen de panelgesprekken door een korte bijdrage over halal verzet.

De inleiding door Samira Azabar kunt u hier downloaden.

Het slotwoord door Elke Vandeperre kunt u hier downloaden.

Op KifKif verscheen een verslag van onze studiedag. U kunt het hier lezen.

Op DeWereldMorgen verscheen een interview met Farid Esack. Dat kunt u hier lezen.

De Nederlandse Moslim Omroep interviewde op onze studienamiddag een aantal sprekers en deelnemers over islamofobie in België. Deze korte radioreportage kunt u hier beluisteren.

 • Verzetishalal01_inleidingSamiraAzabar
 • Verzetishalal02_YassineChanouf
 • Verzetishalal03_FaridEsack
 • Verzetishalal04_MalikaHamidi
 

Klik hier voor meer foto's... 

 

Videoverslag boekvoorstelling Ton Veerkamp - 27 september 2014

In september 2014 verscheen het boek 'De wereld anders. Politieke geschiedenis van het Grote Verhaal' van Ton Veerkamp. Naar aanleiding daarvan organiseerde De Nieuwe Liefde een symposium. Hoofdsprekers waren Ton Veerkamp en Wolfgang Haug. Aan dit symposium leverden ook verschillende mensen uit Motief-kringen een bijdrage: Ine Van Den Eynde, Egbert Rooze en Elke Vandeperre.

De tekst van de bijdrage van Elke Vandeperre kunt u hier downloaden.
Download the english version.

 

Schud je dromen wakker - themavierdaagse 29 mei -1 juni 2014

Tijdens het Hemelvaartweekend van 2014 gingen we met een dertigtal mensen op zoek naar dromen die ons energie en moed geven. We probeerden op het spoor te komen wat ons helpt om die dromen wakker te houden, om ze niet te laten ondersneeuwen door dromen die anderen voor ons hebben, om ze niet te laten vervagen omdat ze te ver weg lijken.

Klik hier voor meer foto's...

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.motief.org/images/Vierdaagse2014

 

Zijn wij dan (n)iets waard? - themavierdaagse 9-12 mei 2013

Tijdens het Hemelvaartweekend van 2013 gingen we met een twintigtal mensen op zoek naar wat we zelf waardevol vinden, bij anderen en bij onszelf, en wat we nodig hebben om die waardering daadwerkelijk vorm te kunnen geven in ons leven en in de samenleving.

Klik hier voor meer foto's...

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.motief.org/images/Vierdaagse2013

 

 inFocus Godsdienstvrijheid in Vlaanderen - 3 mei 2013

Met Naima Charkaoui, Katayoun Alidadi en Abied Alsulaiman

Klik hier voor meer foto's...

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.motief.org/images/InfocusGodsdienstvrijheid

 

inFocus Belgische strijders in Syrië: verzetsstrijders of radicalen - 2 mei 2013

Met Rudi Vranckx, Rik Coolsaet, Abied Alsulaiman en Brahim Laytouss

Klik hier voor meer foto's...

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.motief.org/images/InfocusSyrie

 

Dar Es Salaam Leuven: bezoek aan moskee Al Ihsaan - 19 februari 2013

Klik hier voor meer foto's...

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.motief.org/images/DESLeuven2013 

 

IM Remi Verwimp. Opstaan uit het bezette denken. Emancipatie in neoliberale tijden - 27 oktober 2012

Klik hier voor meer foto's...

 • 1Welkom_door_Rosalie_Heens
 • 2Inleiding_door_Elke_Vandeperre
 • 3Een_minuut_stilte_voor_de_arbeiders_van_Ford_Genk
 • 4Panelgesprek
 

Lees hier de welkomsttekst van Rosalie Heens

Lees hier de inleiding van Elke Vandeperre

 

Videoverslag Kies-Keurig 7 okt 2012

Kies-Keurig, met ondersteuning van vzw Motief, organiseerde een reeks van vormingsmomenten omtrent burgerschap en politieke participatie van moslims in Antwerpen.
Op 7 oktober namen een 65-tal jonge moslims deel aan de laatste vormingsdag voor de verkiezingen onder de titel: 14 oktober 2012 nadert…Weet je (nog niet) op wie je zal stemmen?
Sociologe Samira Azabar, politicoloog Bleri Lleshi en theoloog Mohammed Chepi namen de programma's en verwezenlijkingen van de verschillende partijen onder de loep op het vlak van diversiteit, onderwijs, arbeidsmarkt, veiligheid en mobiliteit.

<p><a href="https://vimeo.com/51202383">verslag van Kieskeurig 7 Okt 2012</a> op Vimeo.</p>

 

Religie: rem of katalysator voor emancipatie (interview met Amina Wadud) - 9 december 2011

Amina Wadud (VSA, 1952) is hoogleraar Islamstudies aan de Virginia Commonwealth University in Richmond, Virginia. Ze specialiseerde zich in gender en exegese van de koran, waarover ze een boek publiceerde: 'Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective' (dat in 2004 in het Nederlandse verscheen als 'De koran en de vrouw: Herlezing van een heilige tekst vanuit een feministisch perspectief').

Op 9 december hield zij voor Motief een lezing over de rol die de Koran kan spelen in het emancipatieproces van moslima's. Onderstaand interview werd toen afgenomen door Marieke Van Cauwenberghe (Stampmedia).

Download hier te tekst van Lisa De Bode: klik hier.

Deel1:

Deel2:

 

Uitreiking Pantheonprijs 2010 voor Remi Verwimp (WTM en Motief) - 20 januari 2011

 • pantheon

 

IM Remi Verwimp, Zing Vecht Huil Bid Lach Werk en Bewonder - 23 oktober 2010

Klik hier voor meer foto's...

 • 01_Welkom_door_Rosalie_Heens
 • 02_Panelgesprek
 • 03_NadiaFadil_en_ElkeVandeperre
 • 04_MarcAntoonDeschrijver

Ecologie en Levensbeschouwing - 19 juni 2010


Peter Meijwes van de Boeddhistische Omroepstichting uit Nederland interviewde enkele gastsprekers en deelnemers aan onze vormings-namiddag. Beluister hier de aflevering van De Zevende Hemel van de BOS.

 

 Foto's Van Al Andalus tot Antwerpen - 2 mei 2010

Klik hier voor meer foto's...

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.motief.org/images/andalus030510

 

Foto's Actief Pluralisme tussen droom en daad - 30 januari 2010

Klik hier voor meer foto's...

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.motief.org/images/AP310110

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren