www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Slide 1

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Diversiteitsbeleid in tijden van verrechtsing en polarisatie

In Memoriam-dag Remi Verwimp

In de strijd tegen racisme en islamofobie doet zich de laatste jaren een diepgaande veranderingen voor: het geduld van wie dagelijks te lijden hebben onder racisme raakt danig op. De diep verankerde uitsluitingsmechanismen en het ingebakken koloniaal denken in onze samenleving blijven mensen met migratieroots in de rol van tweederangsburgers duwen. Meer nog: 'nieuw rechts' wint terreinen de ontmenselijking van grote groepen mensen verdiept zich. Mensen met migratieroots leggen de vinger op de wonde: de traditionele strategieën van de antiracismebeweging brengen blijkbaar geen zoden aan de dijk. Tijd om zelf die strijd te gaan leiden! Hoe verhouden (radicaal) linkse middenveldorganisaties zicht tot deze 'shift' in denken en doen? Welke transformatie dringt zich op in de eigen organisaties: in socia-culturele bewegingen, verenigingen en instellingen,in het jeugdwerk, in vakbonden...? Tot welke nieuwe (collectieve) strategieën worden we uitgedaagd om consequent te breken met de dominante aanpassingslogica en onze maatschappelijke impact rond de antiracismestrijd te vergroten? En wat betekent dit dan concreet voor het diversiteitsbeleid van de eigen organisaties?

Elke twee jaar organiseert vzw Motief een I.M-dag ter herinnering aan onze medeoprichter en bondgenoot, Remi Verwimp, die in 2009 overleed. Meer dan 30 jaar was hij stuwende kracht in de christelijke basisbeweging; inspirerend leerhuisbegeleider, uitdagend agogisch-theologisch denker en werker op het snijpunt van geloof en samenleving. Op de I.M-dag buigen we ons telkens over een thema dat Remi nauw aan het hart lag en brengen we bijeen wat hij in zijn leven met elkaar verbong: mensen en groepen, ideeën en perspectieven...

 

Begeleiding: Volgt nog...
Data: Zaterdag 27 oktober 2018, van 13u tot 17u
Plaats: Zaal De Stroming, Nationalestraat 111-113, 2000 Antwerpen
Organisatie: vzw Motief
Inschrijven: Online
Deelnameprijs: nog niet gekend
Cursuscode: 101.350

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren