www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Verzet geboden

De wereldorde lezen met het Bijbelboek Daniël

We leven in een boeiende en een uitdagende wereld. Mensen (uit de middenklasse) die proberen naar de wereld te kijken met de ogen van de armen (vernederden, vluchtelingen, vreemdelingen, enz...) hebben het vaak heel moeilijk, ook wanneer ze geconfronteerd worden met de uitlatingen van vrienden en familie. Toch voelen ze aan dat er verzet moet worden geboden tegen de vele vanzelfsprekendheden van onze cultuur en samenleving. Maar hoe?

Om met deze vragen op weg te gaan lezen we samen het sterk door de apocalyptiek getekend Bijbelboek Daniël, dat binnen het jodendom is ontstaan in barre tijden.

Met de deelnemers gaan we op weg om zowel de tekst van Daniël als onze eigen hedendaagse verhalen over inzet en verzet, over innerlijke en externe weerstanden bij onszelf en bij onze omgeving op het spoor te komen en te analyseren om zo verder te kunnen met onze persoonlijke en gemeenschappelijke levens.

Je kan dit leerhuis ofwel in Mechelen, ofwel in Aalst volgen.

Begeleiding: Paul De Witte
Datum: 10 woensdagen van 10u tot 15.45u: 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december 2018; 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 8 mei en 5 juni 2019
Plaats: Belgradehuis, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen
Organisatie: vzw Motief
Inschrijven: Online
Deelnameprijs: Volgens inkomen
 Cursuscode: 101.356

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren