www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Themavierdaagse

Kant kiezen is verliezen
Op zoek naar een weg uit polarisering

10 – 13 mei 2018

Wanneer de rode duivels spelen staan we allemaal achter dezelfde ploeg. Maar dat is uitzonderlijk. Want heel vaak voelen we ons als tegenstanders tegenover elkaar staan: mannen tegenover vrouwen, jongeren tegenover ouderen, fietsers tegenover automobilisten, mensen met een uitkering tegenover werkenden, gekleurde mensen tegenover witte mensen, ‘de elite’ tegenover ‘de gewone mens’, gelovigen tegenover vrijzinnigen, ‘die van de parkwijk’ tegenover ‘die van ‘t centrum’, …

En zelfs wanneer je niet betrokken partij bent… dan moet je nog wel ‘kamp’ kiezen! Ben je voor of tegen? Wie heeft gelijk? Spreek je uit! Kies kant! Elk conflict dreigt tegenwoordig te ontaarden in een discussie over twee ‘soorten’ mensen…. Met een duur woord heet dat ‘polarisatie’. Het gaat dan niet meer over een concrete twistappel, het gaat plots over ons ‘compleet anders zijn’.

Toch volgt ‘polarisering’ altijd eenzelfde eenvoudige weg om ieder van ons te doen ‘kant kiezen’. Een weg waaruit je nochtans kan ontsnappen. Het is te zeggen: àls je weet welke ontsnappingsdeur je moet nemen. En als je de verschillende rollen (her)kent die men jou tracht op te dringen.

Tijdens deze themavierdaagse gaan we op zoek naar die dynamiek van polarisering:

• Welke route volgt die elke keer weer?
• Welke emoties borrelen dan in ons naar boven en hoe gaan we ermee om?
• In welke rollen worden we geduwd?
• Welke rol neem jij normaal in en welke andere mogelijkheden zijn er?
• Langs welke deur kan je ontsnappen om ànders, vruchtbaarder, met een conflictsituatie om te gaan?

We gaan met dit thema aan de slag door ons onder te dompelen in concrete situaties, door te oefenen met reële verhalen en ervaringen, door in andermans schoenen te gaan staan, onze verbeelding te trainen, verschillende brillen uit te proberen om naar de werkelijkheid te kijken.

Hoe werken we?

• We houden steeds 3 invalshoeken onder de aandacht: ons eigen persoonlijk verhaal, het maatschappelijke verhaal en het levensbeschouwelijke verhaal (waarden en normen, inspiratie, politieke overtuiging)
• We oefenen ons -met hoofd en hart- in het ontwikkelen van heilzame verandering in onze eigen leefwereld en hoopvolle toekomstperspectieven voor ons allen. We maken daarbij gebruik van wat ons inspireert, motiveert, uitdaagt en doet dromen.
• We maken ten volle gebruik van de diversiteit die onder deelnemers aanwezig is (leeftijd, gezinssamenstelling, gender, socio-economische achtergrond, levensbeschouwing,...) en betrekken die ook uitdrukkelijk in onze benadering van het thema.
• We putten uit getuigenissen van mensen en organisaties, uit krant en film, uit politieke en ideologische visies en uit levensbeschouwingen...
• We werken afwisselend in grote en kleine groepen, en gebruiken erg diverse werkvormen (oefeningen, duiding, gesprek, lichaamswerk, creatieve werkvormen, uitstap,...) om rond het thema te leren.
• Er zijn werktijden in de voormiddag, namiddag en avond (ten laatste tot 21.30u).
• Om het groepsproces goed en zorgvuldig op te opbouwen, is het noodzakelijk dat iedereen aan het volledige programma, van donderdagochtend tot zondagmiddag, deelneemt.
• We besteden veel zorg aan het aangenaam samen leven en leren tijdens de vierdaagse en aan ruimte voor ontmoeting, gezelligheid en ontspanning.

Voor wie is deze vierdaagse bedoeld?

We richten ons tot:

• mensen die in hun dagelijks leven te maken hebben met bestaansonzekerheid omwille van armoede of een hoge prestatiedruk.
• mensen die op zoek zijn naar meer kwaliteit van leven voor zichzelf en hun omgeving.
• mensen die in hun eigen omgeving aan de slag willen gaan met ervaringen van ongelijkheid, prestatiedruk en concurrentie.
• mensen die gemotiveerd zijn om een intens leerproces te gaan samen met mensen met een heel andere positie in de samenleving en een heel andere achtergrond.

Begeleiding

Walter Andino, socioloog, educatief medewerker vzw Motief Lieven De Pril, vormingswerker, regioverantwoordelijke Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen
Ina Koeman, protestantse theologe, stadspredikante Antwerpen Mieke Mariën, gepensioneerd vormingswerker en coach
Elke Vandeperre, vormingswerker, coördinator vzw Motief

Datum

Van donderdag 10 mei (10u) tot zondag 13 mei (14u30) 2018

Cursuslocatie

We verblijven in de prachtig gerenoveerde Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen (Gent). De Oude Abdij ligt in een rustige en groene omgeving, waar we tijdens pauzemomenten zeker van zullen genieten. Meer info over de cursuslocatie en de wegbeschrijving vindt u op www.oudeabdij.be. Deelnemers die gebruik maken van het openbaar vervoer kunnen afgehaald en teruggebracht worden naar het station van Gent-Sint-Pieters. Contacteer Motief hiervoor ten laatste op 7 mei 2018.

Accommodatie

Je verblijft in een comfortabele éénpersoonskamer met douche en toilet.

Maaltijden

Vegetarische maaltijden zijn beschikbaar indien gewenst. Gelieve dit bij je inschrijving door te geven.

Voorwaarden

Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 27 april 2018. Een inschrijving is pas bij betaling volledig.
• Bij inschrijving verbind je je tot deelname aan het volledige vormingsprogramma.
• Wie zijn/haar inschrijving annuleert voor 27 april 2018 wordt automatisch €15 administratiekosten aangerekend. Het resterende bedrag van de overgemaakte deelnemersbijdrage wordt terugbetaald.
Opgelet! Wie zijn/haar inschrijving annuleert nà 27 april 2018 kan geen aanspraak maken op terugbetaling van de deelnemersbijdrage. Dit heeft te maken met de boeking van je verblijf op de cursuslocatie.

De cursusprijs mag nooit een rem zijn voor deelname!

Uw bijdrage is steeds bespreekbaar. Mocht de richtprijs in onderstaande tabel financieel niet haalbaar zijn voor u, neem dan gewoon contact met ons op voor vragen hierover, via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., of 015/200 301 .

RECHT op een VERHOOGDE TEGEMOETKOMING?

Wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming kan via het Fonds voor Vrijetijdsparticipatie 80% van de deelnemersbijdrage terugtrekken. Neem hiervoor contact op met Lieven De Pril van Welzijnsschakels:  09/269 23 42 of 09/269 23 40of mail naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Motief is een vormingsinstelling, erkend door het Ministerie van Cultuur, gespecialiseerd in het thema ‘levensbeschouwing en samenleving’. Voor deze vierdaagse werkt Motief samen met Welzijnsschakels.

 

 

Begeleiding: Jozefien Godemont, Ina Koeman, Mieke Mariën, Elke Vandeperre
Datum: Vierdaagse, van donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei 2018
Plaats: Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen
Organisatie: vzw Motief
Inschrijven: online
Deelnameprijs: volgens inkomen: meer info hier
Cursuscode: 101.311

 

 

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren