www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Uitgedaagd tot kwetsbaarheidLieveHoremans

Gesprek over het leerhuis

Waarom maakt iemand in de fleur van haar leven, met alle drukte die daarbij hoort, tijd vrij om een Bijbels leerhuis te kunnen volgen… ? Motief sprak met één van de deelnemers, Lieve Horemans.

 

Lieve, wat houdt jou bezig?

Ik sta in mijn leven op een heel druk punt, het gaat allemaal heel snel… Ik ben een jonge vrouw, getrouwd, en we zijn ouders van drie kinderen. Ik werk voltijds als webcoach, en ik ben geëngageerd in het oudercomité en in de lokale CD&V groep. Dat maakt mijn leven best druk, maar daar hou ik wel van!

Wat doet jou in al die drukte kiezen voor het leerhuis?

Het leerhuis dwingt me om tijd te nemen om bij een aantal zaken stil te staan. Het zet me ook aan het nadenken over de wijze waarop ik leef. Het afgelopen jaar hadden we het in het leerhuis bijvoorbeeld over leiderschap, aan de hand van de verhalen over Samuel. Ik werd uitgedaagd om voor mezelf na te gaan hoe ik daar zelf in sta. Ik zie mezelf gemakkelijk als leidersfiguur, ik pak gemakkelijk dingen op, … Het leerhuis roept ook op om te durven leven met meer kwetsbaarheid, en het dwingt me om te reflecteren over allerlei maatschappelijke thema’s, om standpunt in te nemen.

Geeft het leerhuis jou handvaten om om te gaan met wat moeilijk is?

Ik loop vaak vast op mijn terugkerende onzekerheid. Ik herken die onzekerheid op alle mogelijke terreinen in mijn leven. In het leerhuis voel ik me op mijn gemak, omdat er op een heel zorgzame manier met elkaar om gegaan wordt. Hier moet je niet bang zijn om iets verkeerd te doen, je wordt er met veel respect behandeld. Een ander thema waar ik rond zoek is ‘integratie’. Ik merk, in mijn werkomgeving en in mijn engagementen, dat mensen vaak angst hebben voor wat vreemd is. Het is mijn aanvoelen dat er steeds minder begrip leeft in onze samenleving, dat we vroeger toleranter waren. Ik durf in die situaties moeilijk duidelijk te zijn, of voor mijn standpunt uit te komen. Ik vraag me af hoe ik vooroordelen kan doorprikken, hoe ik die angst die bij mensen leeft, kan wegnemen. Ook op de school van onze kinderen leeft dit thema, en zoeken we rond de wijze waarop je niet-nederlandstalige kinderen en hun ouders kan betrekken bij de werking en de activiteiten van de school.
Het leerhuis geeft me de moed om rond dit thema mijn mening te durven zeggen. Vroeger zou ik in de werkgroep integratie van CD&V gezwegen hebben wanneer er een moeilijk en gevoelig thema werd aangesneden. Nu durf ik wel te spreken, en merk ik dat dat anderen aanzet om ook hun visie te verwoorden, zelfs al wijkt die af van wat de meesten denken. Het leerhuis heeft me de kracht gegeven om dit groepje te trekken.

Inspireert het leerhuis jou in je dagelijkse leven?

Het leerhuis maakt me duidelijk dat je op een kleinschalig niveau dingen kan veranderen. Vroeger zag ik verandering vooral in grote projecten. Nu weet ik dat verandering ook kan in kleine groepen, in mijn gezin. Het leerhuis geeft mij de bagage om dat te durven doen, om die verandering, hoe klein ook, te durven realiseren en daarin te geloven.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren