www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Inschrijven

Hier vindt u informatie ivm inschrijven

Hoe inschrijven?

Inschrijven voor een cursus gebeurt in 2 stappen:

» Stap 1: De inschrijving doorgeven aan vzw Motief. Dit kan op verschillende manieren:

● Telefonisch: 015/200.301
● Via e-mail: infomotief.org
● Via de website: Bij elke cursus vindt u de mogelijkheid om online in te schrijven. Zoek de cursus waarvoor u zich wenst in te schrijven in het menu "Vorming/Open aanbod".

» Stap 2: Overschrijving van de deelnameprijs

● Schrijf de deelnameprijs over op het rekeningnummer BE09 0012 6989 0957 (BIC GEBABEBB) van vzw Motief, Belgradestraat 80, B-2800 Mechelen.
● Vermeld als mededeling uw naam en de cursuscode van de cursus waarvoor u inschrijft. Deze code vindt u bij elke cursus afzonderlijk. Zoek de cursuscode op via het menu "Aanbod / Open aanbod"

 

Inschrijvingsvoorwaarden

● Wie inschrijft, verbindt zich tot deelname én betaling voor het totale cursuspakket waarvoor ingetekend.

● U bent pas ingeschreven wanneer u een voorschot van € 15 of de volledige cursusprijs hebt overgemaakt. Bij betaling van een voorschot dient de rest van de cursusprijs voor de aanvang van de cursus overgeschreven te zijn.

● Voor studiedagen en een vormingsprogramma met overnachting betaalt u meteen de volledige cursusprijs via overschrijving.

● Bij vormingen die uit meer dan één sessie bestaan, kan alleen voor de volledige reeks ingeschreven en betaald worden, tenzij anders aangegeven. Ook als u enkele sessies niet aanwezig kunt zijn, betaalt u het volledige bedrag.

● Soms wordt een cursus snel volgeboekt of afgelast bij gebrek aan inschrijvingen. Daarom is het noodzakelijk ten laatste 1 week voor de start van het vormingsprogramma ingeschreven te zijn.

 

Deelnameprijs

De deelnameprijs mag nooit een rem zijn voor deelname. Uw bijdrage is steeds bespreekbaar. Gelieve u te richten tot het secretariaat voor vragen hierover.

 

Een inschrijving annuleren

● Wie zijn/haar inschrijving voor een cursus annuleert, wordt automatisch €15 administratiekosten aangerekend (het voorschot).
● Wie ten laatste één dag voor de aanvang van het programma niet annuleert, wordt de volledige cursusprijs aangerekend.
●Bij een meerdaagse (een vormingsprogramma met overnachting) kan u annuleren tot ten laatste 10 dagen voor aanvang van het vormingsprogramma. Enkel dan wordt het cursusgeld terugbetaald.

 

Voor een aantal cursussen betaal je je bijdrage volgens je inkomen 

Hoe bereken je je deelnameprijs volgens inkomen?

Voor een aantal cursussen betaal je je bijdrage volgens je inkomen. In onderstaand overzicht vind je 6 inkomenscategorieën (van A t.e.m. F). Bekijk welke letter jouw categorie aanduidt. Ga nu naar de tabel daaronder met het overzicht van de cursusprijzen volgens inkomen: bekijk achter de cursustitel van jouw keuze welke deelnameprijs je moet betalen.

Opgelet! Voor mensen met een omnio-statuut gelden andere prijzen. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat: zahide.sandal/at/motief.org of 015/200.301

We rekenen op een eerlijke solidariteit.

Een voorbeeld:

Je bent lid van een gezin met een maandelijks netto-inkomen van 1900 euro (categorie B), voor de cursus 'Liedjes van verlangen' kijk je in de kolom B (25 euro).

 

Overzicht inkomenscategorieën

categorie                omschrijving

Lid van een gezin dat financiële steun geniet van het O.C.M.W.; studenten
B Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.000 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.000 euro
C Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.200 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.200 euro
D Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.400 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.500 euro
E Alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen lager of gelijk aan 1.800 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 3.000 euro
F Alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen hoger dan 1.800 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen hoger is dan 3.000 euro

 

 

Overzicht cursusbijdragen per cursus 

Cursus A B C D E F
Bijbelvierdaagse met het Bijbelse boek Rechters € 95 € 95 € 125 € 160 € 215 € 270
De kunst van het verzet (I en II) € 8 € 20 € 32 € 48 € 52 € 64
Radicaal mens € 10  € 25 € 40  € 60  € 70  € 80 
Verzet geboden (Mechelen) € 40  € 80  € 100  € 120  € 140  € 160
Wat zeg ik vandaag als ik God zeg? € 18  € 45  € 72  € 108  € 126  € 144 
10 voor menselijkheid € 30 € 40 € 60 € 85 € 90 € 110

 

Opgelet! Voor mensen met een omnio-statuut gelden andere prijzen. Neem hiervoor contact op met ons secretariaat: zahide.sandal/at/motief.org of 015/200.301

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren