www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Verhalen die ruimte en energie geven

Interview met Paul Rosiers

Paul, waar ben jij vooral mee bezig?

Sedert ik zelf in armoede ben terecht gekomen, is armoedebestrijding het thema waar mijn leven rond draait. In alles wat ik doe, probeer ik mensen in armoede te versterken en te ondersteunen. Ik ben actief bij ATD-Vierde Wereld en bij Verenigingen waar Armen het Woord Nemen, ik ga naar nationale en internationale bijeenkomsten van mensen in armoede, ik neem deel aan werkgroepen en conferenties met politici over wonen, energieprijzen,… Ik vind het belangrijk om mee te werken aan maatregelen die uitsluiting tegengaan.

Hoe kwam je dan bij Motief terecht?

Ook daar was de inrijpoort armoede. In 2006 organiseerde Motief een bijbelweek waarop ze een bijbelverhaal intercultureel wilden lezen. Dat wil zeggen, dezelfde tekst vanuit verschillende leefwerelden bekijken. Ze wilden daarbij ook het perspectief van mensen in armoede meenemen. Ze vroegen of ik geen zin had om mee te doen aan de bijbelweek, en er ook een inbreng te doen over leven in armoede. Dat zag ik wel zitten en zo ben ik mee gegaan.

En dat is je blijkbaar goed bevallen?

Jazeker. Zo goed zelfs dat we op die bijbelweek met een aantal mensen in armoede besloten om regelmatig samen te komen en met bijbelverhalen te werken. Zo ontstond het leerhuis Brood en Rozen, dat ondertussen zeven jaar bestaat en maandelijks een tiental mensen in armoede samenbrengt.

Waarover gaat het dan, in Brood en Rozen?

Dat is heel gevarieerd. Zowel naar thema’s als naar manieren waarop we met de teksten aan de slag gaan. De insteek is wel altijd uitsluiting en armoede, thema’s waar wij echt mee bezig zijn. Ik vind het interessant om daarover te vertellen en te horen hoe anderen in de groep daarmee bezig zijn.

Welke rol spelen de bijbelverhalen daarbij?

De gesprekken over de bijbelverhalen helpen om onze realiteit vanuit andere invalshoeken te bekijken. Vooral bij intercultureel bijbellezen werkt dat goed. We wisselen onze visie op een bijbelverhaal dan uit met groepen uit een ander continent, of met middenklasse-groepen van hier. Dan merk je dat zij het verhaal, en de thema’s die eraan vast hangen, heel anders beleven dan wij. Dat vind ik boeiend om te horen. Het verbreedt mijn visie. En het geeft mij ook vaak positieve energie.

Wat betekent die positieve energie?

Als ik de verhalen van anderen hoor, bedenk ik vaak: eigenlijk doen wij het zo slecht nog niet. We zijn niet de enigen met problemen, en we gaan er eigenlijk best wel op een goede manier mee om. Dat geeft een goed gevoel: we zijn goed bezig.
Daarnaast zetten de gesprekken in de groep mij ook wel aan het denken, ook als we niet intercultureel lezen. Dan merk je dat er ook al veel verschillen binnen onze eigen groep zijn.

Hoe gaan jullie om met die verschillen in de groep?

Ieder heeft zijn eigen ervaringen, waarop hij zijn mening baseert. Dat is ook hoe wij in de verenigingen waar armen het woord nemen, met elkaar omgaan. De beleving van armoede is voor iedereen anders, en dat willen we respecteren. We veroordelen anderen niet als ze een andere visie hebben.
In Brood en Rozen, en op de themavierdaagse (de opvolger van de bijbelweek), is dat ook zo. We vertrekken niet van één juiste verklaring van de tekst. We beginnen altijd met onze eigen invulling en beleving. Dat doen we vaak met een rollenspel. Dan leeft iedereen zich in in een personage van het verhaal. Soms maken we er ook personages bij, die niet altijd letterlijk in de bijbeltekst voorkomen. Toen we bijvoorbeeld werkten met het verhaal van de verloren zoon, stopten wij ook een moeder in het rollenspel, omdat we dat belangrijk vonden. We spelen het verhaal dan in onze eigen woorden, alsof het in ons eigen leven zou gebeuren. Daarna pas geven de begeleiders uitleg over hoe de auteurs het verhaal wellicht bedoeld hebben. Vaak ontdek ik in het rollenspel en in de uitleg dingen in het verhaal die ik zelf niet opgemerkt had, of anders gezien had. Dat geeft stof tot nadenken die ik na de gesprekken mee naar huis neem.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren