www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

I. Maatschappij en actualiteit

Welke plaats moet levensbeschouwing in het onderwijs krijgen? Mogen levensbeschouwelijke symbolen aanwezig zijn in de publieke ruimte? Welke rol speelt religie in de conflicten in het Midden-Oosten? Brengt religie enkel onderdrukking of kan ze ook tot emancipatie leiden? Is het 'vooruitgangsgeloof' van economen en bankiers ook een vorm van religie?...
Er bestaat vandaag nogal wat discussie over de plaats en de betekenis van levensbeschouwingen in onze samenleving. In onderstaande vormingen tracht Motief enerzijds informatie en handvaten aan te bieden om scherper te leren zien waarover het actuele debat precies gaat. Anderzijds oefenen we ons in deze vormingen ook om tot een stellingname en praktijk te komen in de eigen leef- en werkomgeving.
Hieronder vindt u de curssusen die we momenteel aanbieden rond het thema levensbeschouwing en actualiteit.

 

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren