www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Onze inspiratie en identiteit

Motief 
is 
een 
pluralistische 
organisatie 
met 
wortels 
en 
bronnen 
in 
verschillende 
emancipatorische 
visies.

De
 oudste 
wortels 
van 
Motief 
reiken 
tot 
in 
emancipatorische 
strekkingen 
binnen 
de 
joodse 
en 
christelijke
 tradities. 
Ook
 het 
socialisme 
vormt 
één 
van 
de 
oudste
 inspiratiebronnen 
van
 Motief. 
Gaandeweg 
werden 
nieuwe 
bronnen 
gevonden
 in 
emancipatorische
 strekkingen 
binnen 
het 
feminisme,
 de 
andersglobaliseringsbeweging, 
het
 vrijzinnig 
humanisme 
en
 de
 islam.
 In
 de
 toekomst
 groeien
 aan
 onze
 organisatie
 ongetwijfeld
 nieuwe
 wortels
 die
 naar
 nog
 andere
 bronnen
 reiken.
 Hoe
 breder
 onze
 wortels,
 hoe
 breder
 onze
 organisatie
 kan
 uitwaaieren
 en
 zich
 kan
 verbinden
 met
 diverse
 organisaties 
en 
groepen 
in 
onze
 samenleving.

Onze
 wortels
 en
 bronnen
 functioneren
 als
 toetsstenen
 en
 richtingwijzers
 voor
 het
 pluralisme
 van
 onze
 organisatie.
 Ze
 beïnvloeden
 de
 manier 
waarop
 we 
ons 
pluralisme
 invullen. 
Ze 
bepalen 
welke 
accenten 
we 
leggen 
en 
welke 
keuzes 
we
 maken.

Pluralisme op
 zich
 betekent
 slechts
 dat
 je
 verschillende
 visies
 respecteert,
 naast
 elkaar
 laat
 bestaan,
 op
 elkaar
 laat
 inwerken,
 elkaar 
laat 
uitdagen 
en 
in 
vraag 
stellen,
 zonder
 daarbij 
naar 
harmonie
 te
 streven. 
Sommige 
visies 
zijn 
echter
 onverenigbaar 
met 
elkaar. 
Je
 kunt 
dan
 ook 
niet
 pluralistisch 
zijn 
zonder 
keuzes 
te 
maken.
 In 
het 
maken 
van 
die
 keuzes
 laat 
Motief 
zich 
leiden 
door 
vragen 
(en 
daar aan 
verbonden 
normen)
 die 
in 
onze 
bronnen 
centraal 
staan:

  • Leidt
 deze 
praktijk 
tot 
meer 
menselijkheid?
 
  • Werkt
 dit 
idee 
systeembevestigend 
of 
systeemveranderend?
 
  • Worden 
de 
kwetsbaren in 
onze 
samenleving
hier 
beter 
van?
  • Is
 dit
 een
 structurele oplossing 
of 
bestrijdt 
ze 
alleen 
de
 symptomen?
  • Werken 
we 
met 
deze 
keuze 
mee 
aan 
een rechtvaardigere 
samenleving?
  • Met
 welke 
groepen 
willen 
we 
solidair zijn?

Het 
verkennen
 en 
aanboren 
van 
nieuwe 
bronnen 
is 
een 
intensief 
proces. 
Daarom 
willen 
we 
de 
nodige 
tijd 
en 
middelen
 investeren
 in
 het
 diepgaand
 verkennen
 van
 zowel
 ‘nieuwe’
 bronnen
 als
 oude
 bronnen.
 Diepere
 wortels
 kunnen
 onze
 boom 
alleen 
levenskrachtiger 
maken.

 

Weg-wijzers

Motief laat zich graag inspireren door denkers den doeners die weerwerk proberen te bieden aan dominante verhalen en machtsstructuren. Hun visies en praktijken gebruiken wij als weg-wijzers naar een samenleving waarin menselijkheid, gelijkheid, gerechtigheid en solidariteit centraal staan. Tweemaal per jaar zetten we zo'n weg-wijzer in de kijker:

 

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren