www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Onze missie

Motief is een vormingsinstelling die zich tot doel stelt mensen te stimuleren om in groepen en gemeenschappen levenslang te leren en te groeien in bewustwording:

    • rond de eigen religieuze identiteit;
    • rond de religieuze identiteit van medeburgers in deze multiculturele samenleving;
    • rond de maatschappelijke context waarin ieder zijn / haar religieuze identiteit beleeft;
    • rond de verstrengeling van een religieus / spiritueel bewustzijn en een politiek bewustzijn; en dus ook de verwevenheid van een godsdienstige en een socio-politieke praktijk.

Motief doet dit met behulp van -bij voorkeur langlopende- vormingscursussen waarbij gebruik gemaakt wordt van methodieken uit het sociaal-cultureel werk en waarin de drie polen ‘individu, groep(en) en samenleving’ in evenwicht gehouden en permanent met mekaar verbonden worden.

Motief kiest ervoor om de bewustwording rond de gemeenschappelijke wortels van de joodse en christelijke traditie en de dialoog met andere levensbeschouwingen in te zetten in de uitbouw van een rechtvaardige, participatieve, interculturele en inclusieve samenleving, waarin ieder tot zijn / haar recht komt.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren