www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

III. Levensbeschouwingen in dialoog

We leven in een superdiverse samenleving en worden dagelijks uitgedaagd om constructief met verschillen om te gaan. In de woonwijk, op school, in onze werkomgeving... Hoe gaan we om met levensbeschouwelijke diversiteit op de werkvloer, in de sportclub, in ons buurtcomité...? Welke visies bestaan er binnen jodendom, christendom, islam, vrijzinnigheid... omtrent duurzaamheid en ecologie - en welke gemeenschappelijke praktijk kan dit vandaag opleveren? Welk toekomstbeeld hebben we voor ogen als het gaat over wonen, werken, mobiliteit? Hoe zullen we daaraan concreet vorm geven samen met mensen van een andere levensovertuiging, een andere cultuur of levensbeschouwing?
 
Motief biedt vorming waarin we rond heel concrete vraagstukken uit het dagelijkse leven samen zoeken naar een ‘actief pluralistische houding’: een houding waarin overleg, respect voor ieders eigenheid en het zoeken naar constructieve oplossingen centraal staan. Bijna steeds worden deze vormingen georganiseerd in samenwerking met tal van (lokale) partnerorganisaties van uiteenlopende strekkingen en levensbeschouwelijke gezindten.
Een overzicht van de vormingen die we momenteel aanbieden, vindt u hieronder.

 

 

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren