www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Tot wie richt Motief zich?

Motief, als pluralistische vormingsinstelling, richt zich met haar vormingsaanbod tot volwassenen uit alle lagen van de bevolking, jong en oud, iedereen tussen 18 en 90 jaar, met gelijk welke geloofs- of levensovertuiging. Ieder die samen met anderen een leerproces wil gaan naar de religieuze identiteit van mensen en groepen in onze samenleving en in de wereld, ieder ook die bereid is om de eigen levensovertuiging kritisch onder de loep te nemen en op een respectvolle manier in een kritische dialoog met andersdenkenden wil treden vindt in Motief beslist een tweede thuis. De bestaande verschillen tussen deelnemers qua gender, maatschappelijke positie, etnische, culturele en spirituele achtergrond worden op hun betekenis onderzocht en maken op die manier vaak deel uit van het leerproces.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren