www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Publicaties van Motief

"Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren.
Een tool- en handboek voor eerstelijnswerkers"

van Elke Vandeperre, Jonas Slaats, Rosalie Heens en Samira Azabar

Lees hier de meningen over ons handboek

Voor de inhoudstabel, klik hier
ISBN: 
978-90-441-3496-4 
Uitgeverij Garant 416 blz. - Vierkleurendruk

Kostprijs: 39 euro + verzendingskosten
Vanaf 5 exemplaren: gratis aan huis geleverd

Klik hier om te bestellen

Eerstelijnswerkers die vandaag willen werken aan positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren staan onder een sterke maatschappelijke druk. Het publieke debat is immers in de ban van thema’s als ‘terreur’, ‘religieus extremisme’, ‘radicalisme’. Thema’s waarbij voortdurend en schijnbaar vanzelfsprekend een link wordt gelegd met moslims. De complexiteit van de actuele realiteit, de onduidelijkheid rond begrippen als terreur en radicalisering en de angst die hierdoor in de hand wordt gewerkt, creëren bij heel wat leerkrachten, schooldirecties, jeugdwerkers en hulpverleners een handelingsverlegenheid. Of erger: een handelingsdwang. Een repressieve veiligheidslogica dreigt in het eerstelijnswerk stilaan de ‘normale’ pedagogische logica te verdringen. Een antiradicaliseringsindustrie speelt daar gretig op in met praktische  checklists, quick fixes, hapklare ‘tools’ en handige methodiekjes. Met korte  bijscholingsprogramma’s waarin experts pasklare antwoorden bieden op dringende praktijkcases  hopen we te leren hoe we radicaliserende jongeren vroegtijdig kunnen detecteren en weerwerk  bieden. ‘Preventie van radicalisering’ is de bril geworden waardoor we naar ons dagelijkse werk  met jongeren kijken. Maar werken we op die manier geen selffulfilling prophecy in de hand? In welke mate creëren we precies het probleem dat we eigenlijk trachten in te dijken?

Dit tool- en handboek is een poging om in het huidige radicaliseringsdiscours even een stapje achteruit te zetten en terug te keren naar de vraag: Wat is onze pedagogische opdracht als eerstelijnswerkers? Hoe verhouden we ons tot de actuele context en met welke visie gaan we daarin aan de slag? Hoe krijgen we de glazen in onze professionele bril weer helder? Wat is onze reële handelingsruimte en hoe kunnen we die ten volle gebruiken? Hoe krijgen we opnieuw vertrouwen in de deskundigheid waarover we beschikken om een diepgaande, constructieve rol te spelen in de positieve identiteitsontwikkeling van (moslim)jongeren? Dit boek toont hoe visie, handelingssleutels en concrete methodische tools intrinsiek met elkaar verbonden zijn. In het omgaan met (levensbeschouwelijke) diversiteit pleiten de auteurs ervoor om consequent te durven kiezen voor een transformatielogica en een emancipatorische aanpak.

Een praktijkboek waarin de eerstelijnswerker zelf het lees-traject bepaalt

Dit tool- en handboek hoef je niet persé –zoals een ander boek- van voren naar achteren te lezen.  Het concept van dit handboek leent zich ertoe op gelijk welke pagina te starten –afhankelijk van je directe nood als eerstelijnswerker: bij een concrete praktijkvraag zoals “hoe ga ik om met groepsdruk?” of net bij een  hoofdstuk dat wat achtergrondinformatie biedt omtrent de vraag “hoe moet ik kijken naar jongeren die op zoek zijn naar wat halal of haram is?” In de kantlijn vindt de lezer bij elke passage handige verwijzingen naar andere onderdelen in het boek die over het onderwerp bijkomende 'leessleutels’, concrete tools of informatie bieden. Zo bepaalt de lezer zelf zijn/haar weg doorheen het boek.

Daarnaast wordt bij elke duiding van meer theoretische begrippen ook meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt: Wat betekent dit voor eerstelijnswerkers? De lezer wordt voortdurend uitgedaagd om de eigen opstelling  en die van de eigen organisatie onder de loep te nemen. In die zin is dit tool- en handboek geen verzameling van quick fixes en voorgesneden brood, maar een diepgravend instrument om je handelen scherper op je visie af te stemmen en zo meer handelingsruimte te creëren om op een pedagogisch verantwoorde manier concrete praktijkuitdagingen aan te gaan.

 

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren