www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Train de trainer - "Gezocht: identiteit": ter ondersteuning van eerstelijnswerk met moslimjongeren

 

Vzw Motief organiseert vanaf het voorjaar van 2016 een Train de Trainer omtrent positieve identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren. In dit project, dat over twee jaar loopt, worden een dertigtal trainers opgeleid. Deze trainers kunnen vervolgens lokaal vormingstrajecten begeleiden voor eerstelijnswerkers uit onderwijs, jeugdwerk, hulpverlening en tewerkstelling. De nadruk in de training ligt op kritische reflectie omtrent de eigen professionele praktijk en het oefenen in een emancipatorische begeleidershouding die het zoekproces van jongeren ondersteunt en jongeren stimuleert tot kritisch burgerschap. Dit project wordt gesubsidieerd met middelen van de Vlaamse Overheid (Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid).

Waarom een Train de Trainer?

In 2015 bood vzw Motief in zes Vlaamse steden (nl. Antwerpen, Brussel, Kortrijk, Maaseik, Mechelen en Vilvoorde) het vormingspakket ‘Gezocht: identiteit’ omtrent positieve identiteitsontwikkeling bij moslimjongeren aan*. Eerstelijnswerkers hadden nood aan inzicht in de maatschappelijke context van het radicaliseringsvraagstuk en aan ondersteuning bij een pedagogisch verantwoorde en professionele aanpak hiervan. Naast de ingeplande vormingen kreeg Motief veel vragen vanuit onderwijs, jeugdwerk, hulpverlening en lokale overheden om ook bij hen (onderdelen van) dit vormingspakket aan te bieden. Omwille van de beperkte personeelsbezetting is het voor vzw Motief echter onhaalbaar om een aanbod te voorzien in antwoord op al deze vragen. Zo ontstond het idee om vanaf 2016 een Train de Trainer te organiseren voor vormingswerkers uit de genoemde sectoren. De training stelt vormingswerkers in staat om zelf lokaal vormingstrajecten te begeleiden voor organisaties, scholen of steden die hier behoefte aan hebben.

Inhoud

Het Train de Trainer-project kadert in een brede preventie van gewelddadige radicalisering: Hoe kunnen we via het eerstelijnswerk op een duurzame manier de maatschappelijke voedingsbodems aanpakken die de polarisering in onze samenleving in de hand werken? Daarbij focussen we op een grondige analyse van het radicaliseringsvraagstuk en het huidige maatschappelijke debat errond, we stimuleren een kritische reflectie omtrent de gangbare visies en praktijken binnen het eerstelijnswerk en bieden handvaten om te werken aan een meer emancipatorische en pedagogisch verantwoorde aanpak. Het uiteindelijke doel is dat het eerstelijnswerk een beleid en een praktijk uitbouwt die jongeren positief ondersteunt in hun levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling en in hun groeien naar kritisch burgerschap.

Lees hier onze visietekst 'een pedagogische kijk op radicalisering'.

Praktisch

• Dit project loopt over twee jaar. In 2016 worden trainers opgeleid en wordt er een handboek ontwikkeld. In 2017 voorziet vzw Motief opvolging van en praktijkondersteuning voor de opgeleide trainers.
• Motief organiseert twee maal een training om in totaal 30 trainers op te leiden. Het gaat om een zesdaagse training.
• De trainingen gaan door in Brussel.
• Dit project wordt ontwikkeld in overleg met sleutelfiguren uit de sectoren onderwijs, jeugdwerk, hulpverlening, tewerkstelling en stedelijke overheden.

 

Project gesubsidieerd door:

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren