www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Slide 1

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

 

Privacy Disclaimer

Deze website wordt beheerd door vzw Motief, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen, infomotief.org.

Anoniem

U kunt deze website anoniem bezoeken. Wij verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers door cookies of op een andere manier.

Gegevensverwerking

Als u per e-mail een vraag naar ons richt, gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vraag optimaal te kunnen beantwoorden. Als u graag op de hoogte blijft van onze activiteiten en intekent op onze nieuwsbrief, komt uw e-mailadres in een adressenlijst. Als u online inschrijft voor een activiteit via het inschrijfformulier, komen al uw gegevens in onze databank. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 
Uw privacyrechten

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Daarvoor kunt u terecht op het secretariaat van vzw Motief.


Meer informatie

Over de privacywet vindt u meer informatie bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, http://www.privacy.fgov.be. Voor concrete vragen, suggesties over de inhoud van deze website kunt u bij terecht bij vzw Motief.

 
Auteursrecht

Overname van materiaal van deze website is toegelaten voor niet-commerciële doeleinden en mits bronvermelding.

Elk geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.

Dit privacycontract geldt voor alle pagina’s van www.motief.org en voor de registratie van deze website. Het geldt niet voor de pagina’s van websites van derden waarnaar wij verwijzen en die een andere privacyverklaring kunnen hebben. Om te reageren op deze verklaring, stuurt u een mailtje naar: infomotief.org.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren