www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Publicaties van Motief

Publicatie

Werkvormen en cursusmateriaal

werkvormen

 

Het materiaal in deze rubriek kun je gratis downloaden. Momenteel vind je hier:

  • Kaarten om te werken rond maatschappelijke ongelijkheid
  • Kaarten om te werken rond het thema vluchtelingen

Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren.
Een tool- en handboek voor eerstelijnswerkers"

van Elke Vandeperre, Jonas Slaats, Rosalie Heens en Samira Azabar 

Voor de inhoudstabel, klik hier
ISBN:
978-90-441-3496-4 
Uitgeverij Garant 416 blz. - Vierkleurendruk

Kostprijs: 39 euro + verzendingskosten
Vanaf 5 exemplaren: gratis aan huis geleverd

Klik hier om te bestellen

Eerstelijnswerkers die vandaag willen werken aan positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren staan onder een sterke maatschappelijke druk. Het publieke debat is immers in de ban van thema’s als ‘terreur’, ‘religieus extremisme’, ‘radicalisme’. Thema’s waarbij voortdurend en schijnbaar vanzelfsprekend een link wordt gelegd met moslims. De complexiteit van de actuele realiteit, de onduidelijkheid rond begrippen als terreur en radicalisering en de angst die hierdoor in de hand wordt gewerkt, creëren bij heel wat leerkrachten, schooldirecties, jeugdwerkers en hulpverleners een handelingsverlegenheid. Of erger: een handelingsdwang. Een repressieve veiligheidslogica dreigt in het eerstelijnswerk stilaan de ‘normale’ pedagogische logica te verdringen. Een antiradicaliseringsindustrie speelt daar gretig op in met praktische checklists, quick fixes, hapklare ‘tools’ en handige methodiekjes. Met korte bijscholingsprogramma’s waarin experts pasklare antwoorden bieden op dringende praktijkcases hopen we te leren hoe we radicaliserende jongeren vroegtijdig kunnen detecteren en weerwerk bieden. ‘Preventie van radicalisering’ is de bril geworden waardoor we naar ons dagelijkse werk met jongeren kijken. Maar werken we op die manier geen selffulfilling prophecy in de hand? In welke mate creëren we precies het probleem dat we eigenlijk trachten in te dijken?

Levensbeschouwing in de hulpverlening: een actief pluralistische houding

cover-waaier

Waaier en visietekst

In 2012 organiseerde vzw Motief ism CGG De Drie Stromen, CIMIC, Cultuursensitieve Zorg CAW-CGG, Ella vzw, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen-HUB, Mana vzw, Odice en de Provincie Vlaams-Brabant de studiedag Levensbeschouwing in de hulpverlening. Daarin stonden volgende vragen centraal: Hoe kun je als hulpverlener op een professionele wijze omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit? Welke plaats is er voor levensbeschouwing binnen de hulpverlening? 

Op basis van de inleidingen en workshops die in het kader van deze studiedag gedaan werden, werkten we een waaier uit. Dit handig en compact werkinstrument bundelt een aantal handvatten en vragen die hulpverleners ondersteunen om de visie van het actief pluralisme in de hulpverlening toe te passen. De waaier zoomt in op:

- het bevragen van de cliënt
- het analyseren van de hulpvraag
- het zich bewust worden van eigen zingevingskaders en hoe die de hulpverleningsrelatie beïnvloeden
- het ontdekken van en omgaan met hindernissen die levensbeschouwelijke verschillen kunnen opwerpen

Buren zoals we ze (niet) kennen

buren-cover-voorkant-mid-size

Moslims en niet-moslims onderaan de ladder

Download hier de presentaties van de bijhorende studiedag.

Een groeiende diversiteit onderaan de maatschappelijke ladder daagt armoede- organisaties en hulpverleners uit. Maar blijkbaar is het niet eenvoudig om met moslims en niet-moslims een gezamenlijke strijd tegen armoede aan te gaan. Door het onderzoeken van de wederzijdse beeldvorming tussen deze twee groepen wil vzw Motief achterhalen welke hindernissen in de weg zitten. Gaandeweg ontwikkelde vzw Motief in dit onderzoek ook werkvormen om de problematiek van 'strijd onderaan de ladder' tussen diverse groepen van mensen die in armoede leven, diepgaander te thematiseren. Het is dus ook een praktisch boek met handvaten voor wie aan slag wil rond dit thema.

DVD: Islam what's the difference?

dvd-project-klein

Op de DVD Islam: what’s the difference? interviewen we verschillende moslimjongeren over thema’s als identiteit, relaties en burgerschap. Voelen deze jongeren zich thuis in onze samenleving? Hoe ziet hun ideale partner eruit? Wat betekent moslim zijn voor hen? Hoe kijken zij naar de toekomst? In de dvd reflecteren ook een aantal academici en jongerenwerkers over de uitspraken van de geïnterviewde jongeren.

Met de bijhorende handleiding vormt deze dvd een boeiend werkinstrument voor leerkrachten en jongerenwerkers die met jongeren bovenstaande thema’s willen bespreken. De interviews werden afgenomen door de Nederlandse comedian Salahedinne.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren