www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Onze inhoudelijke beleidsdoelstelling:

'Mensen
 beschikken
 over
 de
 basiscompetenties
 om
 respectvol
 om
 te
 gaan
 met
 levensbeschouwelijke
 diversiteit
 en
 deel
 te
 nemen
 aan
 het
 maatschappelijk
 debat 
hieromtrent'

Wat willen we bereiken?

Mensen hanteren het model van het actief pluralisme in het omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit.

Mensen kunnen
 de
 verworven
 vaardigheden
 en
 kennis
 inzetten
 om
 de
 kwaliteit
 van
 leven
 te
 verbeteren
 op
 het
 terrein
 van
 levensbeschouwelijke
 diversiteit
 en
 identiteit
 in
 de
 eigen
 leef‐
 en
 werkomgeving,
 en
 in
 de
 brede
 samenleving.

Motief
 betrekt
 socio‐economisch
 kwetsbare
 groepen,
 en
 (levensbeschouwelijke)
 minderheden
 bij
 haar vormingsinitiatieven omtrent levensbeschouwelijke diversiteit en identiteit.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren