www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Wat doet Motief?

Vzw
 Motief
 ontwikkelt
 en
 organiseert
 vorming(sproducten)
 op
 het
 snijpunt
 van
 geloof
 /
 levensbeschouwing
 en
 samenleving.


Het
 Motief‐aanbod
 bestaat 
uit:

    • een 
open 
vormingsaanbod
    • vormingsproducten
 (brochures, 
boeken, 
spel‐
en 
gespreksmethodieken,...)
    • vorming 
op 
maat 
(van 
organisaties)
    • advies 
en 
begeleiding 
bij 
zoekprocessen 
binnen 
organisaties 
omtrent
 de
 eigen 
levensbeschouwelijke
 identiteit,
 de 
betekenis 
en 
plaats 
van 
levensbeschouwing 
binnen 
hun
 werking, 

een 
actief 
pluralistisch 
beleid
    • informatie
 en
 documentatie
 omtrent
 het
 Motief‐thema
 (uitleenmogelijkheid
 gespecialiseerde
 bibliotheek,
 multimedia 
en
 methodieken)

Dicht
 bij
 de
 maatschappelijke
 actualiteit
 wil
 Motief
 een
 interessant,
 uitdagend
 en
 inspirerend
 aanbod
 van
 leerhuizen,
 vormingsweekends,
 studiedagen, 
documentatie,
 werkvormen 
en 
advies... 
aanbieden 
aan 
een 
breed 
publiek:
 gelovig 
of
 atheïst, 
hindoe, 
moslim 
of 
christen, 
van 
Vlaamse 
of 
van 
andere 
origine, 
hooggeschoold 
of 
met 
beperkte 
scholing...
 Ieder
 die
 meer
 inzicht
 wil
 krijgen
 in
 de
 functie,
 de
 rol
 en
 de
 betekenis
 van
 levensbeschouwing
 (en
 hun
 bronnen),
 in
 onze
 interculturele
 en
 interlevensbeschouwelijke
 samenleving, 
kan 
zijn/haar 
gading 
vinden 
in 
ons 
aanbod.

Teneinde
 dit
 vormingsaanbod
 te
 kunnen
 ontwikkelen,
 verricht
 Motief
 ook
 onderzoek
 omtrent
 acuteel
 maatschappelijke
 tendensen 
met 
betrekking 
tot 
het
 Motief‐specialisme.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren