www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Vorming op aanvraag

Vindt u één van onze cursussen boeiend, maar te ver weg of op een ongeschikt moment? Dat is geen probleem! Op uw vraag kunnen de meeste cursussen uit ons aanbod ook bij uw organisatie, vereniging, groep, parochie, gemeente,... georganiseerd worden. De data, locatie en prijs worden dan in overleg bepaald. Neem vrijblijvend contact op met ons secretariaat voor een afspraak.

Enkele suggesties:

 

Fundamentalisme en de wereldgodsdiensten

Zowat iedereen is het ermee eens dat we alle levensbeschouwingen moeten respecteren. Maar wanneer we geconfronteerd worden met fundamentalisme, is dat minder vanzelfsprekend. Zo roepen de filmpjes van Sharia4Belgium en de anti-abortusacties van een aantal christelijke organisaties in de VS ook in ons land heftige reacties op. Is godsdienstig fundamentalisme anders dan vrijzinnig of ecologisch fundamentalisme? In deze vorming gaan we op zoek naar voedingsbodems en kenmerken van -al dan niet- godsdienstig fundamentalisme. 

Deze vorming bestaat uit één of twee bijeenkomsten en wordt begeleid door een educatief medewerker van Motief

Hedendaagse tendensen in levensbeschouwingen

In West-Europa lopen kerken leeg, maar tegelijk zijn de gedaanten van vele stromingen in volle evolutie. Ook de aandacht voor spiritualiteit, meditatie en mystiek neemt zienderogen toe in onze samenleving. Is God terug van weggeweest? Hebben religie en zingeving toch nog een plaats in onze jachtige wereld? En welke plaats zullen de religies innemen in de interculturele samenleving van de toekomst? Dat zijn de vragen waarrond we in deze cursus werken.
Deze vorming wordt begeleid door een educatief medewerker van Motief

Kennismaking met verschillende levensbeschouwingen

Tijdens deze vorming kan u kennismaken met één specifieke of verschillende levensbeschouwingen. De levensbeschouwingen die we bespreken, gaan van vrijzinnigheid, vrijmetselarij en boeddhisme over katholicisme, protestantisme en islam tot jodendom, agnosticisme en de religie van de sikhs. We nodigen gastsprekers uit die één van deze levensbeschouwing aanhangen en kunnen ook bezoeken aan lokale tempels, kerken, synagogen of moskeeën regelen.
Deze vorming bestaat uit twee bijeenkomsten en wordt begeleid door een educatief medewerker van Motief

Moskeebezoek in Antwerpen

Altijd al eens willen binnenstappen in een moskee? In Antwerpen kunnen buurtgroepen, scholen en verenigingen in verschillende moskeeën een rondleiding krijgen. Jonge vrijwilligers die opgeleid zijn tot moskeegids geven uitleg over de werking en functies van de moskee en hoe zij islam persoonlijk beleven in een stad als Antwerpen. Indien gewenst kan aan het moskeebezoek nog een nabespreking gekoppeld worden, begeleid door een educatief medewerker van Motief. De nabespreking kan enkel voor groepen van volwassenen aangevraagd worden.
Scholen betalen € 2 per leerling of student. Andere groepen betalen € 5 per deelnemer. Deze inkomsten gaan integraal naar de moskee.
U kunt een moskeebezoek aanvragen via www.motief.org of bij Zahide Sandal: 0483/57.67.89. Meer info vindt u hier.
Dit project wordt gerealiseerd met financiële steun van de stad Antwerpen.

Neutraliteit: uitsluitend of insluitend?

Het begrip ‘neutraliteit’ staat vandaag centraal in debatten over levensbeschouwelijke diversiteit. Op school, op het werk, achter het loket, hoor je je ‘neutraal’ op te stellen. Maar wat betekent deze neutraliteit? In wiens belang is deze neutraliteit? En welke neutraliteit mogen burgers van de overheid verwachten? In deze vorming verkennen we verschillende invullingen van het begrip ‘neutraliteit’. We hebben bijzondere aandacht voor de wijze waarop deze verschillende invullingen van neutraliteit bepaalde groepen kunnen uitsluiten of juist insluiten.
Lees hier de visie van Motief op inclusieve en exclusieve neutraliteit 

Opvoeden in een diverse samenleving

Van kleins af komen onze kinderen in contact met kinderen die thuis een andere cultuur, een andere religie, of andere gewoontes hebben dan zijzelf. Over die verschillen stellen ze allerlei vragen, zoals: “Waarom eten wij geen vlees?” “Mag ik een hoofddoek dragen, net als mijn vriendinnen?” “Waarom heeft Alice twee mama's en geen papa?” “Waarom krijgen de moslims in mijn klas niets van Sinterklaas, zijn ze allemaal stout geweest?” Wat antwoord je hier als ouder op? Hoe kun je je kinderen stimuleren om trots te zijn op zichzelf én om respect te hebben voor anderen? Hoe maak je ze weerbaar tegen racisme en discriminatie? In deze vorming kunnen ouders ervaringen uitwisselen over opvoeden in een diverse samenleving.
De vorming bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt begeleid door Sander Herremans, educatief medewerker van vzw Motief. Elke bijeenkomst bespreken we een ander thema. De thema's worden in overleg met de ouders bepaald.

Op zoek naar de vergeten radicalen van de Verlichting

De Verlichting wordt vaak voorgesteld als een periode waarin rede en wetenschap geloof en traditie overwonnen en waarin mensenrechten en democratie voor het eerst vorm kregen. Nochtans vonden heel wat bekende Verlichtingsdenkers, zoals ondermeer Kant en Voltaire, het geen goed idee om vrouwen, andersgelovigen of gekoloniseerde volkeren dezelfde vrijheid en rechten toe te kennen als witte, mannelijke, christelijke burgers. Denkers die dat wel deden, werden door hen als radicaal en gevaarlijk voorgesteld en naar een donker hoekje van de geschiedenis verbannen. In deze vorming willen we de ideeën van die radicale Verlichtingsdenkers opnieuw onder het licht brengen. We ontdekken hoe de tegenstellingen tussen gematigde en radicale Verlichtingsdenkers ook vandaag een rol spelen in ons denken over de plaats van religie in de samenleving, integratie, democratie, rechten en plichten,...
Deze vorming bestaat uit één bijeenkomst en wordt begeleid door een educatief medewerker van Motief

Op zoek naar een nieuw wij: grote denkers over de toekomst

Meer dan ooit komen we in contact met verschillende culturen en levensbeschouwingen: op het werk, op school, in de buurt, in de winkel, achter het loket,… We kunnen veel van elkaar leren, maar soms botsen we ook op vervelende verschillen. Slechte ervaringen en angst kunnen mensen uiteen drijven. Zo wordt samen leven moeilijk. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe komen we tot een buurt, organisatie, werkplek, samenleving,… waar iedereen zich thuis kan voelen?
We bekijken de DVD Grote denkers over de toekomst. Daarin geven enkele grote denkers hun visie op het samenleven met culturele en levensbeschouwelijke diversiteit. Wie zijn wij, nu ‘onze’ identiteit niet langer vanzelfsprekend is? Wie willen we worden? En welke wereld willen we achterlaten aan onze kinderen? Daarna gaan we in groepjes het gesprek aan: wat kunnen wij, in onze praktijk, met deze visies aanvangen? Helpen ze om onze vragen en problemen rond diversiteit aan te pakken?
Deze vorming bestaat uit twee tot vier bijeenkomsten.

Persepolis: Tussen Iran en Europa - Film en nabespreking

Marjane Satrapi werd in 1969 in Iran geboren en migreerde als jonge vrouw naar Frankrijk. In de animatiefilm Persepolis vertelt zij haar levensverhaal. Het is een heel persoonlijke vertelling waarin politieke dictatuur, fundamentalisme, verzet van vrouwen, migratie en eenzaamheid een belangrijke rol spelen. Maar ook kinderdromen, verliefdheid, vriendschap en vooral humor krijgen een plaats. Samen bekijken en bespreken we deze film, die een unieke kijk geeft op Iran, islam en vrouwenemancipatie.
Deze vorming bestaat uit één bijeenkomst en wordt begeleid door een educatief medewerker van Motief

Schepping is bevrijding – verrassende ecologie in de Bijbel

Meestal associeert men de Bijbel met menselijkheid, liefde en gerechtigheid. Steeds met het accent op de mens. De ecologische actualiteit haalt ons echter in. In 2009 publiceerde Egbert Rooze het boek Schepping is bevrijding. Verrassende ecologie in de Bijbel. Daarin gaat hij de uitdaging aan om de Bijbel onder het raster van het milieu te leggen. Op basis van zijn boek werkte hij een vorming uit waarin hij ingaat op volgende vragen: wat is het verschil tussen schepping en natuur? Hoe verstaan we de strijdaspecten die in de scheppingsverhalen naar voren komen? Hoe wordt in de Bijbel een ecologie met een menselijk gezicht getekend?
Deze vorming wordt begeleid door Egbert Rooze

Van ramadan tot Music 4 Life: vasten in verschillende levensbeschouwingen

Vasten komt in zowat alle levensbeschouwingen voor. We vinden het bij joden, christenen, moslims, boeddhisten, hindoes, wicca,... en zelfs bij solidariteitsacties van radiozenders. In deze vorming maken we kennis met vastenpraktijken van verschillende levensbeschouwingen en gaan we op zoek naar de betekenissen en motivaties van het vasten. We gaan ook met de groep in gesprek: waarom kiezen wij ervoor om (niet) te vasten? In welke betekenissen en motivaties achter het vasten herkennen we ons en hoe geven wij daar in ons leven vorm aan?
Deze vorming bestaat uit één bijeenkomst en wordt begeleid door een educatief medewerker van Motief

Vernieuwende islamdenkers - leesgroep

Net als andere levensbeschouwingen, geeft de islam richtingwijzers om maatschappelijke en politieke keuzes te maken. Aangezien onze maatschappijen voortdurend in verandering zijn, moeten die richtingwijzers voortdurend herdacht worden. In deze leesgroep bespreken we de visies van een aantal hedendaagse islamitische denkers over vernieuwing van het islamitisch denken over Koran en sharia, integratie- debatten, de identiteitsvorming van jongeren, de positie van islam in Europa, het feminisme. We situeren telkens de auteurs en gaan op basis van hun artikelen het gesprek aan over hoe de islam in onze samenleving een rol kan spelen. We beogen een constructieve discussie waar de eigen ervaringen en verhalen van deelnemers aan bod komen.
Deze vorming wordt begeleid door een educatief medewerker van Motief

Moslims zoals we ze (niet) kennen – omgaan met islamofobie

Veel mensen hebben via de media, via het discours van bepaalde politici en organisaties, via enkele negatieve ervaringen,... een heel negatief beeld van islam en van moslims. In veel groepen leeft er nogal wat angst om dit thema met de groep aan te kaarten omdat de emoties bij dergelijke gesprekken vaak hoog oplopen. Door het gesprek te vermijden, blijven de frustraties en spanningen echter onderhuids aanwezig, wegen ze op de groepssfeer en verhinderen ze groepen om nieuwe wegen te verkennen. Vzw Motief ontwikkelde een gespreksmethodiek om met groepen van niet-moslims de eigen beeldvorming over moslims onder de loep te nemen. Daarbij besteden we veel zorg aan de frustraties, emoties, vragen en verhalen van de deelnemers. Op die manier worden de negatieve emoties en beelden ernstig genomen, maar proberen we ook verder te geraken en ruimte te maken voor een perspectief dat constructieve uitwegen biedt.
Deze vorming bestaat uit drie bijeenkomsten.

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren