www.motief.org

Vorming op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving

Slide 1

Over Motief

Vorming

Projecten

Publicaties

Solidariteitsfonds

Deelnemers vertellen

Abonneer je op onze digitale nieuwsbrief

...

Themavierdaagse

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Motief in het Hemelvaartweekend een vorming omtrent een actueel thema op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving.

Tijdens deze vierdaagse vorming brengen we mensen bijeen die van elkaar verschillen op het vlak van sociaal-economische positie, levensbeschouwing, opleiding en leeftijd.

Met deze diverse groep oefenen we ons in het samen nadenken, samen werken en samen leven.

Hoe werken we?

• We houden steeds 3 invalshoeken onder de aandacht: het eigen persoonlijk verhaal, het maatschappelijke verhaal en het levensbeschouwelijke verhaal (motivatie, inspiratie, politieke overtuiging)
• We oefenen ons -met hoofd en hart- in het ontwikkelen van heilzame verandering in onze eigen leefwereld en hoopvolle toekomstperspectieven voor ons allen. We maken daarbij gebruik van wat ons inspireert, motiveert, uitdaagt en doet dromen.
• We maken ten volle gebruik van de diversiteit die onder deelnemers aanwezig is (leeftijd, gezinssamenstelling, gender, socio-economische achtergrond, levensbeschouwing,...) en betrekken die ook uitdrukkelijk in onze benadering van het thema.
• We putten uit getuigenissen van mensen en organisaties, uit krant en film, uit politieke en ideologische visies en uit levensbeschouwingen...
• We werken afwisselend in grote en kleine groepen, en gebruiken erg diverse werkvormen (inleiding, gesprek, creatieve werkvormen, uitstap,...) om rond het thema te leren.
• Er zijn werktijden in de voormiddag, namiddag en avond (ten laatste tot 21.30u).
• Om het groepsproces goed en zorgvuldig op te opbouwen, is het noodzakelijk dat iedereen aan het volledige programma, van donderdag tot zondag, deelneemt.
• We besteden veel zorg aan het aangenaam samen leven en leren tijdens de vierdaagse en aan ruimte voor ontmoeting, gezelligheid en ontspanning.

Voor wie is deze vierdaagse bedoeld?

We richten ons tot:
• mensen die in hun dagelijks leven geconfronteerd worden met bestaansonzekerheid omwille van armoede of een hoge prestatiedruk.
• mensen die op zoek zijn naar meer kwaliteit van leven voor zichzelf en hun omgeving.
• mensen die in hun eigen omgeving aan de slag willen gaan met ervaringen van ongelijkheid, bestaansonzekerheid en concurrentie.
• mensen die gemotiveerd zijn om een intens leerproces te gaan samen met mensen met een heel andere maatschappelijke positie en achtergrond.

Begeleiding: Jozefien Godemont, Ina Koeman, Mieke Mariën, Elke Vandeperre
Datum: Vierdaagse, van donderdag 10 mei tot en met zondag 13 mei 2018
Plaats: Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen
Organisatie: vzw Motief
Inschrijven: online
Deelnameprijs: volgens inkomen: meer info hier
Cursuscode: 101.311

 

 

banner-engagement-diversiteit

    banner-schitteren