Oproep aan Brusselse jeugdwerkers, leerkrachten, sportcoaches,…

Meer dan 40% van de bevolking in Brussel is jonger dan 25 jaar. Twee op de drie jongeren in Brussel heeft een migratieachtergrond. Superdiversiteit is in Brussel realiteit. Het is