Christopher Sebastian: een ontmoeting op het kruispunt

Christopher Sebastian: een ontmoeting op het kruispunt

Wanneer: 10/10/2020
Organisatie:
Adres: - event geannuleerd omwille van corona-maatregelen -
Uur:

 

Wat hebben racisme, homofobie, feminisme en de strijd om dierenrechten met elkaar gemeen?

Motief gaat in gesprek met Christopher Sebastian over het kruispunt waarop verschillende strijdterreinen elkaar ontmoeten. We onderzoeken in het gesprek hoe we kunnen toewerken naar een meer gedeelde strijdkracht om de status quo uit te dagen. 

Wie is Christopher Sebastian?

Christopher Sebastian is auteur, spreker en docent van o.a. het graduaatsvak Power, Oppresion and Privilege aan Columbia University. Hij is mede-oprichter van VGN, een nieuwskanaal over veganisme en emancipatorische bewegingen. Sebastian focust zich in zijn werk op kruispuntdenken. Hij argumenteert immers dat verschillende strijden die de heersende status quo uitdagen, gelijkaardige structuren vertonen: ook al hebben verschillende bewegingen van elkaar verschillende eisen en noden, toch vertonen de patronen van onderdrukking, die verschillende gemarginaliseerde en minderheidsgroepen ervaren, heel wat punten van gelijkenis. 

Sebastian wijst ons op onze blinde vlekken in ons denken. Zo argumenteert hij dat we de morele cirkel moet openen voor alle voelende wezens en we dus ook voor de rechten van dieren moeten ijveren. Hij plaatst de strijd voor dierenrechten echter binnen een brede bevrijdingsbeweging die er volgens hem op geënt zou moeten zijn de witte, imperialistische, cis-gender, hetero, patriarchale en kapitalistische hegemonie te bestrijden. Zulke strijd kan enkel gevoerd worden als collectieve beweging. 

Sebastian past zwarte, feministische theorie toe en toont aan de hand van media, reclame en pop-cultuur aan dat onderdrukking dieper verweven zit in onze samenleving dan leden van de heersende groep in de samenleving, meteen gewaar worden. Zijn devies voor de weg vooruit is dan ook: blijvend inzetten op solidariteit tussen verschillende bewegingen en een blijvende focus op maatschappelijke structuren van onderdrukking. 

 

Praktisch

Omwille van de huidige reisadviezen en rode zones in Europa, zal het evenement niet kunnen doorgaan. We plannen een online interview waarvan je de komende maanden geleidelijk aan content zal zien verschijnen op onze Facebookpagina, in onze nieuwsbrief en in onze voorjaarsbrochure.

Wil je graag een papieren brochure ontvangen (januari en juli)? Mail dan naar info@motief.org met je adresgegevens.