Hoe klein groot(s) kan zijn

Hoe klein groot(s) kan zijn

Wanneer: 15/03/2023, 22/03/2023, 29/03/2023
Organisatie: i.s.m. de protestantse kerken van Antwerpen en Boechout
Adres: St Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen
Uur: 19:30 tot 21:30

In deze oecumenische reeks van drie avonden wordt vanuit wisselend perspectief stilgestaan bij de transitie die de wereld van kerk en geloof momenteel doormaakt. Van de oorspronkelijke religieuze cultuur met massale deelname is weinig meer overgebleven. Tegelijk hebben die kleine kernen een groot verhaal overgeleverd gekregen. Nog steeds kan het evangelie, vertaald naar de taal en de cultuur van deze tijd, in bescheidenheid en eenvoud gebracht, luisterend naar de vragen van de mensen in de stad (gelovig of niet-gelovig), het hart raken.

Zouden niet juist die kleine gemeenschappen centra kunnen zijn van hoop? Plaatsen waar je tot rust kunt komen, stil kunt staan bij de dingen die ertoe doen, je kunt laten voeden, en waar je ontdekt hoe je zinvol betrokken kunt zijn op wat er leeft in onze omgeving? Nieuwe gemeenschappen van hoop, ‘gemeenschappen met een hart’ dienen zich aan. Hoe kunnen we met elkaar deze beweging versterken?

Paul Scheelen (priester op rust), Bert Dicou (dominee in Antwerpen- Zuid), Annemie Luyten (De Loodsen) en Ina Koeman (dominee op rust) bereiden deze avonden voor en hopen op inspirerende samenkomsten. Dat kan natuurlijk alleen maar lukken als u erbij bent. Er zal telkens een inleiding zijn, maar er is tevens volop ruimte voor open gesprekken. We hebben de thema’s verdeeld, maar zullen elke avond alle vier (zoveel mogelijk) aanwezig zijn om samen met u deze bijeenkomsten te beleven. Op zoek naar verbinding!

Kostprijs: 20 euro voor drie avonden

Inschrijvingen: info@deloodsen.be of per telefoon: 03-234 05 11