Ons kleine verhaal in het nieuwe abnormaal

Ons kleine verhaal in het nieuwe abnormaal

Wanneer: 01/01/2023
Organisatie: Op aanvraag
Adres: Op aanvraag
Uur:

Houvast in tijden van onzekerheid

De coronacrisis heeft onze wereld op z’n kop gezet. Van de ene op de andere dag moesten we ons, met z’n allen, anders gaan gedragen, ons anders organiseren, zin en betekenis halen uit nieuwe doelen en perspectieven… Plots voelden we ook hoe levensnoodzakelijk nabijheid, aanraking en de fysieke aanwezigheid van anderen is. We voelden hoe absoluut afhankelijk we als mensen van elkaar zijn: hoe solidariteit de enige manier is om een wereldwijde pandemie te kunnen trotseren. En we voelden hoeveel prikkels er weg vielen bij een lockdown, hoe dwangmatig we voordien vaak van de ene naar de andere activiteit holden, hoe weldadig een lege agenda kan zijn. We ervoeren wat een rust er over de wereld neerdaalt op het moment dat de ratrace stilvalt, hoe snel de natuur daar baat bij heeft. Tegelijk moesten velen onder ons professioneel -en vaak ook thuis bij de opvang van de kinderen- meer dan twee tandjes bijsteken. Bij elke nieuwe golf groeit het besef dat de pandemie nog niet onder controle is en dat we misschien nog voor een lange tijd in onzekerheid en met permanente verandering zullen moeten leren leven.

Wat doet dat met ons? Hou houden we op dit moment onze kop boven water? Wat helpt om de moed niet te verliezen en rust te vinden in de onrust? Hoe kunnen we warme verbindingslijnen  creëren met andere mensen -dichtbij en verder af?

Welke positieve en negatieve impact ervaren we op ons leven -op vlak van werk, relatie, vrije tijd, gezinsleven, dromen en ambities, …? Welke kleine en grotere, maatschappelijke veranderingen zouden we, na de pandemie, eigenlijk graag behouden? Welke verhalen helpen ons aan de creativiteit, fantasie en warme menselijkheid die we nodig hebben om toekomst te ontwerpen?

Aanpak: We onderzoeken in drie bijeenkomsten in kleine groep (max. 8 deelnemers) hoe de coronacrisis op ons leven inwerkt, hoe ieder van ons daarmee omgaat en hoe we graag meer menselijkheid na de pandemie willen helpen vormgeven. We beogen in dit programma gezamenlijke draagkracht, warme verbinding  en perspectief te ontwikkelen met elkaar.

Praktisch

Begeleiding: Elke Vandeperre
Data: 3 bijeenkomsten, van telkens 3 uur op dinsdag, woensdag of donderdagavond of in weekendvorm (van vrijdagavond tot zondagmiddag), te bepalen in overleg met deelnemers.
Locatie: Laat ons weten dat je interesse hebt en we organiseren dit programma bij jou in de buurt!
Organisatie: vzw Motief i.s.m. lokale partner
Deelnameprijs: volgens inkomen
Cursuscode: 101.568

Overzicht inkomenscategorieën

Categorie         Omschrijving

A Voor deelnemers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
B Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.000 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.000 euro
C Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.200 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.300 euro
D Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.400 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.600 euro
E Alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen lager of gelijk aan 1.800 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 3.000 euro
F Alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen hoger dan 1.800 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen hoger is dan 3.000 euro

Overzicht prijzen per cursus

Leerhuis Paul De Witte Code 101.552 € 40 € 80 € 100 € 120 € 140 € 160
 Leerhuis Roeselare Code 101.567 € 10 € 25 € 40 € 60 € 70 € 80
 Ons kleine verhaal in het nieuwe normaal Code 101.568 € 6 € 9 € 16 € 20 € 25 € 30