Vrijzinnig leerhuis: Que sais-je?

Vrijzinnig leerhuis: Que sais-je?

Wanneer:
Organisatie:
Adres:
Uur: 19u00 tot 21u30

Hoe geven we als vrijzinnig humanisten betekenis aan de dingen rondom ons? Hoe voed ik mijn vrijzinnig humanisme? Waar haal ik inspiratie uit? Hoe beleef ik solidariteit? Op welke thema’s loop ik vast? Waarom lig ik wakker van bvb. het klimaat, racisme, winstbejag, … en hoe doe ik daar iets aan? 

In dit vrijzinnig leerhuis gaan we met een groep op zoek naar betekenisgeving tijdens 4 avondsessies.  In een leerhuis staan de deelnemers en hun levenservaring centraal. We vertrekken vanuit jouw concrete ervaringen en vragen. Welke thema’s spelen een belangrijke rol in jouw leven? Op welke manier komen deze aan bod in onze samenleving? 

Samen zoeken we, met behulp van verrijkende teksten, artikels en filmpjes naar betekenis: Hoe verhoud jij je als vrijzinnig humanist tot deze thema’s? We zoeken naar antwoorden die ons vooruit helpen in ons dagdagelijks leven.

Na je inschrijving contacteert Jo je voor een kort intakegesprek om zo naar je verwachtingen te polsen en te verkennen welke onderwerpen je graag wil behandelen.

Hoe gaan we te werk? 

In een leerhuis werken deelnemers samen aan proces van betekenisgeving. Door middel van aangereikte inspiratiebronnen, zoals teksten en andere media, gaan deelnemers de dialoog of discussie aan. De begeleider bereidt sessies voor en stelt vragen die aanzetten tot reflectie. Belangrijk hierbij is dat het proces door de groep wordt gevoerd en niet door de begeleider wordt gestuurd. Ook de onderwerpen die worden besproken, worden door de groep gekozen. Dit proces dient in een veilige omgeving te worden gevoerd: een respectvolle omgang in een veilige ruimte zijn basisvoorwaarden voor een leerhuis.

Heb je vragen over het inhoudelijke programma of de aanpak? Contacteer  Jo: jo.dirix@motief.org

Praktisch

Begeleiding: Jo Dirix

Inschrijven

Opgelet: Na het invullen van het formulier, krijg je meteen een bevestigingsmail. Als je deze niet hebt ontvangen, liep er iets mis met je inschrijving. Vul het formulier opnieuw in, of contacteer ons via administratie@motief.org