Afscheid Egbert Rooze

Met grote verslagenheid melden wij het plotse overlijden van onze bondgenoot, leerhuisbegeleider, makker Egbert Rooze.
Al van bij de oprichting van Motief was Egbert betrokken bij onze organisatie. Hij begeleidde doorheen de jaren ontelbaar veel leerhuizen, vormingsdagen, bijbelweken. Met hart en ziel, altijd even aanstekelijk enthousiast.
Hij zetelde in onze Algemene Vergadering. Deelnemers aan zijn leerhuizen hingen aan zijn lippen wanneer hij gepassioneerd over de messiaanse beweging sprak, over de profetische beweging… en hoe die richtingwijzers hadden uitgetekend voor een geëngageerde praktijk die ook vandaag ‘doenbaar is’, in confrontatie met onze eigen maatschappelijke uitdagingen. Hij inspireerde velen met zijn toegankelijke boeken over schepping en bevrijding, het geweld van Amalek, Marcus, Johannes… Politieke lezing met een Thora-brilletje.
En hij liep vooral erg ‘warm en vrolijk geëngageerd’ door het leven. Op zoek naar radicale menselijkheid! Met een vrolijk uitroepteken achter elk van zijn zinnen.
We gaan hem heel hard missen.

In warme nabijheid met Tetty, zijn kinderen en kleinkinderen.