De geloofwaardigheid van Europa – Klimaat

In aanloop naar de Europese verkiezingen in mei 2019 willen we ons laten informeren en met elkaar in gesprek gaan over de thema’s op de Europese agenda zoals klimaat en migratie, economie en levensbeschouwelijke ‘waarden’. Hoe verhouden we ons, vanuit onze eigen religieuze / levensbeschouwelijke overtuiging ten aanzien van die thema’s? Op de eerste bijeenkomst, 20 februari, (in een reeks van 4 apart te volgen vormingsmomenten) buigen we ons over Europa en het klimaat.

De strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van het leefmilieu staan op een gedeelde derde plaats als het gaat om thema’s die belangrijk zijn in de Europese verkiezingen. Karel Malfliet is industrieel ingenieur landbouw en tropische landbouw. Hij is tevens één van de gezichten dan Ecokerk en is dus uitermate deskundig om ons zoekproces rond dit thema te begeleiden.

Dit is de eerste bijeenkomst in een reeks van 4. Een overzicht van de thema’s van de volgende bijeenkomsten vindt u hier.

Inschrijven.