Themavierdaagse ‘Gezocht: vreemde vogels’

Klik hier om in te schrijven

In contact met andere mensen worden we dagelijks uitgedaagd om met verschillen om te gaan: verschil in meningen, gewoontes, culturele achtergronden, taal, opleiding, enzovoort. Onze samenleving is dan ook superdivers geworden: een mengelmoes van de meest uiteenlopende mensen en groepen.

Dat betekent dat we allemaal ‘vreemde vogels’ zijn voor mekaar en dat we allemaal een nieuwe plek aan het zoeken zijn in dit ‘nieuw wij’. We nemen daarin allemaal een unieke rol op, ieder met zijn/haar eigen talenten en eigenschappen. Ieder van ons heeft zijn eigen troeven om een waardevolle bijdrage te leveren. Tijd dus om de vreemde vogel in jezelf te ontdekken en (uit volle borst, of net uiterst bescheiden) te gaan zingen zoals jij gebekt bent!

Tijdens deze themavierdaagse gaan we op zoek naar:
• de talenten en unieke rol die eigen is aan ieder van ons
• welke rol ons het meest ligt wanneer we in contact treden met anderen
• wat de kracht en de beperkingen van die rol zijn
• hoe onze verschillende talenten en rollen op elkaar inwerken en hoe ze mekaar kunnen aanvullen en versterken
• hoe we onderlinge verschillen kunnen erkennen en waarderen en samen tot een kracht kunnen maken

We gaan met dit thema aan de slag door ons onder te dompelen in concrete situaties, door te oefenen met verhalen en ervaringen, door in andermans schoenen te gaan staan, onze verbeelding te trainen, verschillende rollen uit te proberen om naar de werkelijkheid te kijken.

Hoe werken we?
• We houden steeds 3 invalshoeken onder de aandacht: ons eigen persoonlijk verhaal, het maatschappelijke verhaal en het levensbeschouwelijke verhaal (waarden en normen, inspiratie, politieke overtuiging)
• We oefenen ons -met hoofd en hart- in het ontwikkelen van positieve verandering in onze eigen leefwereld en hoopvolle toekomstperspectieven voor ons allen. We maken daarbij gebruik van wat ons inspireert, motiveert, uitdaagt en doet dromen.
• We maken ten volle gebruik van de diversiteit die onder deelnemers aanwezig is (leeftijd, gezinssamenstelling, gender, socio-economische achtergrond, levensbeschouwing,…) en betrekken die ook uitdrukkelijk in onze benadering van het thema.
• We putten uit getuigenissen van mensen en organisaties, uit krant en film, uit politieke en ideologische visies en uit levensbeschouwingen…
• We werken afwisselend in grote en kleine groepen, en gebruiken erg diverse werkvormen (oefeningen, duiding, gesprek, lichaamswerk, creatieve werkvormen, uitstap,…) om rond het thema te leren.
• Er zijn werktijden in de voormiddag, namiddag en avond (ten laatste tot 21.30u).
• Om het groepsproces goed en zorgvuldig op te opbouwen, is het noodzakelijk dat iedereen aan het
volledige programma, van donderdagochtend tot zondagmiddag, deelneemt.
• We besteden veel zorg aan het aangenaam samen leven en leren tijdens de vierdaagse en aan ruimte voor ontmoeting, gezelligheid en ontspanning.

Voor wie is deze vierdaagse bedoeld?
We richten ons specifiek tot:
• mensen die in hun dagelijks leven te maken hebben met bestaansonzekerheid omwille van armoede
OF
• mensen die met gezondheidsbeperkingen of een hoge prestatiedruk kampen
• mensen die op zoek zijn naar meer kwaliteit van leven voor zichzelf en hun omgeving.
• mensen die in hun eigen omgeving weerwerk willen bieden aan ervaringen van ongelijkheid,
prestatiedruk en concurrentie.
• mensen die gemotiveerd zijn om een intens leertraject te gaan samen met deelnemers met een
heel andere positie in de samenleving en een heel andere achtergrond.

Begeleiding
Caro Bridts, opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting, Welzijnsschakels
Lieven De Pril, vormingswerker, regioverantwoordelijke Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen
Lieve D’haese, agoog, educatief medewerker vzw Motief
Mieke Mariën, vormingswerker en coach, vzw Motief
Elke Vandeperre, vormingswerker, coördinator vzw Motief

Datum
Van donderdag 30 mei (10u) tot zondag 2 juni (14u30) 2019

Cursuslocatie
We verblijven in de prachtig gerenoveerde Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen (Gent). De Oude Abdij ligt in een rustige en groene omgeving, waar we tijdens pauzemomenten zeker van zullen genieten. Meer info over de cursuslocatie en de wegbeschrijving vindt u op http://www.oudeabdij.be.

Voor praktische informatie en inschrijvingen, klik hier .

Organisatie
Dit initiatief is een samenwerkingsverband tussen vzw Motief en Welzijnsschakels. Motief is een
vormingsinstelling, erkend door het Ministerie van Cultuur, gespecialiseerd in het thema ‘levensbeschouwing en samenleving’. Welzijnsschakels: 175 lokale vrijwilligersgroepen, die opkomen tegen uitsluiting omwille van armoede of afkomst.