Gezocht: vreemde vogels – Wanneer iedereen zingt zoals ‘ie gebekt is

Dat betekent dat we allemaal ‘vreemde vogels’ zijn voor mekaar en dat we allemaal een nieuwe plek aan het zoeken zijn in dit ‘nieuw wij’. We nemen daarin allemaal een unieke rol op, ieder met zijn / haar eigen talenten en
eigenschappen. Ieder van ons heeft zijn eigen troeven om een waardevolle bijdrage te leveren. Tijd dus om de
vreemde vogel in jezelf te ontdekken en (uit volle borst, of net uiterst bescheiden) te gaan zingen zoals jij
gebekt bent!

Tijdens deze themavierdaagse gaan we op zoek naar:
• de talenten en unieke rol die eigen is aan ieder van ons
• welke rol ons het meest ligt wanneer we in contact treden met anderen
• wat de kracht en de beperkingen van die rol zijn
• hoe onze verschillende talenten en rollen op elkaar inwerken en hoe ze mekaar kunnen aanvullen en versterken
• hoe we onderlinge verschillen kunnen erkennen en waarderen en samen tot een kracht kunnen maken

We gaan met dit thema aan de slag door ons onder te dompelen in concrete situaties, door te oefenen met
verhalen en ervaringen, door in andermans schoenen te gaan staan, onze verbeelding te trainen, verschillende
rollen uit te proberen om naar de werkelijkheid te kijken.

Hoe werken we?
• We houden steeds 3 invalshoeken onder de aandacht: ons eigen persoonlijk verhaal, het maatschappelijke verhaal en het levensbeschouwelijke verhaal (waarden en normen, inspiratie, politieke overtuiging)
• We oefenen ons -met hoofd en hart- in het ontwikkelen van positieve verandering in onze eigen leefwereld en hoopvolle toekomstperspectieven voor ons allen. We maken daarbij gebruik van wat ons inspireert, motiveert, uitdaagt en doet dromen.
• We maken ten volle gebruik van de diversiteit die onder deelnemers aanwezig is (leeftijd, gezinssamenstelling, gender, socio-economische achtergrond, levensbeschouwing,…) en betrekken die ook uitdrukkelijk in onze benadering van het thema.
• We putten uit getuigenissen van mensen en organisaties, uit krant en film, uit politieke en ideologische visies en uit levensbeschouwingen…
• We werken afwisselend in grote en kleine groepen, en gebruiken erg diverse werkvormen (oefeningen, duiding, gesprek, lichaamswerk, creatieve werkvormen, uitstap,…) om rond het thema te leren.
• Er zijn werktijden in de voormiddag, namiddag en avond (ten laatste tot 21.30u).
• Om het groepsproces goed en zorgvuldig op te opbouwen, is het noodzakelijk dat iedereen aan het
volledige programma, van donderdagochtend tot zondagmiddag, deelneemt.
• We besteden veel zorg aan het aangenaam samen leven en leren tijdens de vierdaagse en aan ruimte voor
ontmoeting, gezelligheid en ontspanning.

Voor wie is deze vierdaagse bedoeld?
We richten ons specifiek tot:
• mensen die in hun dagelijks leven te maken hebben met bestaansonzekerheid omwille van armoede
OF
• mensen die met gezondheidsbeperkingen of een hoge prestatiedruk kampen
• mensen die op zoek zijn naar meer kwaliteit van leven voor zichzelf en hun omgeving.
• mensen die in hun eigen omgeving weerwerk willen bieden aan ervaringen van ongelijkheid,
prestatiedruk en concurrentie.
• mensen die gemotiveerd zijn om een intens leertraject te gaan samen met deelnemers met een
heel andere positie in de samenleving en een heel andere achtergrond.

Begeleiding
Caro Bridts, opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting, Welzijnsschakels
Lieven De Pril, vormingswerker, regioverantwoordelijke Welzijnsschakels Oost-Vlaanderen
Lieve D’haese, agoog, educatief medewerker vzw Motief
Mieke Mariën, vormingswerker en coach, vzw Motief
Elke Vandeperre, vormingswerker, coördinator vzw Motief

Datum
Van donderdag 30 mei (10u) tot zondag 2 juni (14u30) 2019
Cursuslocatie
We verblijven in de prachtig gerenoveerde Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen (Gent). De Oude Abdij
ligt in een rustige en groene omgeving, waar we tijdens pauzemomenten zeker van zullen genieten. Meer info
over de cursuslocatie en de wegbeschrijving vindt u op http://www.oudeabdij.be.

Hoe daar te geraken?
MET OPENBAAR VERVOER
Er is een station in Drongen, op loopafstand (800 m – 10 min. wandelen) van de cursusplaats. Deelnemers die
minder mobiel zijn en liever afgehaald en teruggebracht worden van en naar het station van Drongen of Gent-
Sint-Pieters: gelieve hiervoor ten laatste op 27 mei 2019 Motief te contacteren.
MET AUTO – SAMEN RIJDEN?
Wie met de auto komt, kan op het domein van de Oude Abdij zelf parkeren.
Wil je graag met andere deelnemers in je omgeving afspreken om te carpoolen? Geef ons een seintje en we
kijken of er mogelijke medereizigers zijn voor jou.

Accommodatie
Je verblijft in een comfortabele één- of tweepersoonskamer met douche en toilet. Deelnemers die graag
samen op een tweepersoonskamers liggen: gelieve ons dit bij inschrijving te melden aub.
Maaltijden
Vegetarische maaltijden zijn beschikbaar indien gewenst. Gelieve dit bij je inschrijving door te geven.
Voorwaarden
• Je herkent jezelf in de omschrijving van de doelgroep. Zie: ‘Voor wie is deze vierdaagse
bedoeld?’
• Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk 15 mei 2018. Een inschrijving is pas volledig na betaling (je
cursusbijdrage moet dus op 15 mei overgemaakt zijn).
• Bij inschrijving verbind je je tot deelname aan het volledige vormingsprogramma.
• Wie zijn/haar inschrijving annuleert voor 15 mei 2019 wordt automatisch €15
administratiekosten aangerekend. Het resterende bedrag van de overgemaakte
deelnemersbijdrage wordt terugbetaald.
• Opgelet! Wie zijn/haar inschrijving annuleert nà 15 mei 2019 kan geen aanspraak maken op
terugbetaling van de deelnemersbijdrage. Dit heeft te maken met de boeking van je verblijf op
de cursuslocatie.
De cursusprijs mag nooit een rem zijn voor deelname!
Je bijdrage is steeds bespreekbaar. Mocht de richtprijs in onderstaande tabel financieel niet haalbaar zijn voor
jou, neem dan gewoon contact met ons op voor vragen hierover, via elke.vandeperre@motief.org, of 015/200 301.
Deelnameprijs
De deelnameprijs is afhankelijk van je inkomen. We onderscheiden 5 inkomenscategorieën:
Inkomenscategorie                                                                                                                                          Deelnameprijs
U heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming                                                                                   € 60
U bent alleenstaande met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.200 euro
Of u bent lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan              € 120
2.300 euro
U bent alleenstaande met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.400 euro
Of u bent lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan              € 180
2.600 euro
U bent alleenstaande met een maandelijks netto inkomen lager of gelijk aan 1.800 euro
Of u bent lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan               € 250
3.000 euro

U bent alleenstaande met een maandelijks netto inkomen hoger dan 1.800 euro
Of u bent lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen hoger is dan 3.000                 € 290
euro

Hoe inschrijven?
Uw inschrijving (uiterlijk op 15 mei) is pas volledig na de volgende 2 stappen:
Stap 1: De inschrijving doorgeven aan vzw Motief. Dit kan op verschillende manieren:
• Telefonisch: 015/200 301
• Via e-mail: zahide.sandal@motief.org
• Online via onze website: https://www.motief.org/product/themavierdaagse/
• Geef bij je inschrijving door of je vegetarisch wenst te eten.
Stap 2: Overschrijving van de deelnameprijs
Schrijf de deelnameprijs over op het rekeningnummer BE09 0012 6989 0957 van vzw Motief, Belgradestraat 80
in 2800 Mechelen. Je curusgeld dient uiterlijk op 15 mei overgemaakt zijn op onze rekening.
Gelieve als mededeling te vermelden: ‘Vierdaagse + naam deelnemer(s)’
Organisatie
Dit initiatief is een samenwerkingsverband tussen vzw Motief en Welzijnsschakels. Motief is een
vormingsinstelling, erkend door het Ministerie van Cultuur, gespecialiseerd in het thema ‘levensbeschouwing
en samenleving’. Welzijnsschakels: 175 lokale vrijwilligersgroepen, die opkomen tegen uitsluiting omwille van
armoede of afkomst.