Brussel door de bril van een ‘Nieuw Wij’

Brussel door de bril van een ‘Nieuw Wij’

Meer dan 40% van de bevolking in Brussel is jonger dan 25 jaar.
Twee op de drie jongeren in Brussel heeft een migratieachtergrond. Brusselse jongeren belichamen een ‘Nieuwe Wij’ dat superdiversis en hebben nooit een andere realiteit gekend. Dat bepaalt ook de bril waarmee ze naar vandaag én naar de toekomst kijken.

Meer dan 40% van de bevolking in Brussel is jonger dan 25 jaar.
Twee op de drie jongeren in Brussel heeft een migratieachtergrond. Brusselse jongeren belichamen een ‘Nieuwe Wij’ dat superdivers is en hebben nooit een andere realiteit gekend. Dat bepaalt ook de bril waarmee ze naar vandaag én naar de toekomst kijken. Als het gaat over ‘samenleven in diversiteit’ kunnen deze Brusselse jongeren dan ook de ultieme leermeesters zijn voor de generaties die hen voorgaan: hun (groot)ouders, leraren, andere ‘opvoeders’ zoals jeugdwerkers, hulpverleners enz….. Maar hoe denken en dromen Brusselse jongeren (15 – 25 jaar) dan vanuit dit ‘Nieuwe Wij’ over het samenleven in Brussel? Hoe zouden zij ervoor zorgen dat iedereen die tot het ‘Nieuwe Wij’ behoort zich ook ten volle erkend en thuis voelt en ernstig wordt genomen?

Op deze avond kijken we door hun bril naar het samenleven in onze stad en laten we ons door hun ideeën en dromen bevragen. We zijn benieuwd welke beloftevolle perspectieven dit kan opleveren, op allerlei levensdomeinen… (onderwijs, openbare ruimte, politiediensten, kunst en cultuur, wijkwerking, vrije tijd, … )

Datum: dinsdag 23 april 2019, van 19u tot 22u

Plaats: Gemeenschapscentrum De Platoo, Pantheonlaan 14 in Koekelberg.

Organisatie: vzw Motief i.s.m. Citizenne, JES Brussel en Kenniscentrum Gezinswetenschappen van hogeschool Odisee

Meer info volgt weldra.