Het babelatelier

Het babelatelier

Zeven tastgesprekken, omdat waarheid ontstaat in dialoog

Voor iedereen die los van elk geloof zijn eigen denken wil doorbreken, verruimen en confronteren met eeuwenoude traditie. De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Ook voor mensen van vandaag kan het Bijbelse geloofsverhaal een waardevolle inspiratiebron zijn bij de zoektocht naar een zinvol en gedragen leven. De Bijbel houdt een spiegel voor, daagt uit, biedt wijsheid en inzicht, schenkt troost, hoop en liefde.

Zeven tastgesprekken, omdat waarheid ontstaat in dialoog

Voor iedereen die los van elk geloof zijn eigen denken wil doorbreken, verruimen en confronteren met eeuwenoude traditie. De Bijbel behoort tot de meest invloedrijke en verspreide boeken van de menselijke beschaving. Ook voor mensen van vandaag kan het Bijbelse geloofsverhaal een waardevolle inspiratiebron zijn bij de zoektocht naar een zinvol en gedragen leven. De Bijbel houdt een spiegel voor, daagt uit, biedt wijsheid en inzicht, schenkt troost, hoop en liefde.

Er is Babelse spraakverwarring over de Bijbel. In het Bab[b]elatelier gaan we met elkaar aan de babbel en ontstoffen we de oude grondteksten. Om onze eigen denkkaders en patronen te doorbreken. Om helderder te zien, anders te horen, iets nieuws te ervaren. Het atelier is een werkplek waar we ons denken, voelen en doen samenleggen.

De Nederlandse protestantse theoloog Heiko Miskotte (1894-1976) wijst op het tegoed, het surplus van het Oude Testament. Volgens Miskotte ontbreken er een aantal wezenlijke thema’s in het Nieuwe Testament: de openheid van de godsnaam, het aardse en verhalend spreken, de impact van angst en depressie op een mensenleven, het profetisch en politiek karakter van het Bijbels geloof en de kracht van de erotiek. Deze thema’s behoeden ons voor een hemelse, gelukzalige zweverigheid, waar het christendom soms mee wordt in verband gebracht.

We starten de reeks met een inleiding op Miskotte en eindigen met een synthese. De andere avonden komt telkens één ‘vergeten’ thema uit het Oude Testament aan bod.

  • Begeleiding: Ieder Babelatelier gaan 2 andere gastsprekers met elkaar in gesprek
  • Data:  eerste maandagavond van de maand, telkens van 20u tot 22u: 11 februari, 18 maart, 6 mei, 3 juni 2019
  • Plaats: YOT vzw, In De Nieuwe Pastorie, Stalijzerstraat 19, 8000 Brugge
  • Begeleiding: Een vrijwilliger van Motief begeleidt de hele wandeling, maar op elke locatie geeft een lokale gids ook extra duiding vanuit de eigen geloofsbeleving.
  • Organisatie: YOT vzw i.s.m. Bijbelhuis Zevenkerken, Motief vzw, pastorale eenheid Sint-Donatianus Brugge en Vormingplus
  • Inschrijven: www.yot.be/babelatelier of babelatelier.yot@gmail.com
  • Prijs: 8 € Betaling cash ter plaatse. Tekstmateriaal en drankje inbegrepen