Levensbeschouwing in het middenveld: Cement of segment?

5,00

Elke Vlaamse middenveldorganisatie wordt op de één of andere manier geconfronteerd met de vraag welk belang ze aan levensbeschouwing hecht. Waar haalt uw organisatie inspiratie? Stelt uw organisatie zich ‘neutraal’ op, of ‘pluralistisch’? Aanvaardt uw organisatie medewerksters die een hoofddoek dragen? Spreekt uw organisatie zich uit over thema’s als discriminatie, islamofobie, kerk en staat? Zijn de zuilen aan het afbrokkelen?

Deze publicatie bundelt diepte-interviews met verschillende Vlaamse middenveldorganisaties in hun kijk op levensbeschouwing, aangevuld met reflecties en commentaar van politici, academici, vormingswerkers, etc. De publicatie biedt bovendien een aantal concrete sleutels om een eigen diversiteitsvisie te behandelen.

+ -

Werkt uw organisatie vanuit een bepaalde inspiratie? Stelt uw organisatie zich ‘neutraal’ op, of ‘pluralistisch’? Aanvaardt uw organisatie medewerksters die een hoofddoek dragen? Heeft uw organisatie medewerkers in dienst met een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond? Neemt uw organisatie standpunten in over islamofobie? Waarin verschilt een katholieke vrouwenorganisatie van een socialistische of een pluralistische? Zijn de zuilen aan het afbrokkelen? … Elke Vlaamse middenveldorganisatie wordt op de één of andere manier geconfronteerd met de vraag welk belang ze aan levensbeschouwing hecht.

 

Motief, gespecialiseerde vormingsinstelling voor het thema ‘Geloof & samenleving”, nam bij een dertigtal Vlaamse middenveldorganisaties een diepte-interview af over de manier waarop zij als organisatie met levensbeschouwing omgaan, zowel intern als extern.

Om een zo divers mogelijk beeld te krijgen, werden organisaties bevraagd uit erg diverse sectoren, levensbeschouwingen, zuilen, van verschillende grootteordes en met uiteenlopende doelstellingen.

In deze publicatie leest u de resultaten van de diepte-interviews samengevat in een rapport door Rosalie Heens, educatief medewerkster van Motief.

Daarnaast leest u de reflecties van elf Vlaamse sociologen, politicologen, theologen en vormingswerkers vanuit eigen vakgebied en praktijkervaring op de tendensen uit dit rapport. Thema’s die hierin worden uitgediept, zijn o.m. de verhouding tussen de publieke en private kant van levensbeschouwingen, de betekenis van (actief) pluralisme in de praktijk van middenveldorganisaties, refl ecties over de eigen identiteit, de mythe van de neutrale publieke ruimte, diversiteit en sociale cohesie,…

Ten slotte worden in deze publicatie ook enkele praktische handvaten aangereikt die middenveldorganisaties ondersteunen in het bevragen, analyseren en ontwikkelen van beleid omtrent het intern en extern omgaan met levensbeschouwing.

Auteurs die meewerkten aan deze publicatie:
Ludo Abicht, Erik Borgman, Nadia Fadil, Meryem Kanmaz, Johan De Vriendt,
Patrick Loobuyck, Jozef Mampuys, Patrick Stouthuysen, Elke Vandeperre,
Jean-Paul Vermassen, Remi Verwimp.

Redactie: Rosalie Heens