Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren – Panelgesprek

Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren – Panelgesprek

0,00

Onze samenleving wordt alsmaar diverser en daagt ieder van ons uit om met die diversiteit om
te gaan, zowel professioneel als in de vrij tijd. Hoe kan ieder van ons mee vormgeven aan een ‘nieuw
wij’? Het tool- en handboek ‘Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren’ van Motief biedt een aantal richtingwijzers en tools aan rond dit thema en we kijken daarbij verder dan enkel op
het vlak van (moslim)jongeren. Het is een leidraad voor iedereen die even een stapje achteruit wil
zetten om na te denken over levensbeschouwelijke diversiteit en de eigen positie hierbij.

+ -

Onze samenleving wordt alsmaar diverser en daagt ieder van ons uit om met die diversiteit om
te gaan, zowel professioneel als in de vrij tijd. Hoe kan ieder van ons mee vormgeven aan een ‘nieuw
wij’? Het tool- en handboek ‘Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren’ van Motief
biedt een aantal richtingwijzers en tools aan rond dit thema en we kijken daarbij verder dan enkel op
het vlak van (moslim)jongeren. Het is een leidraad voor iedereen die even een stapje achteruit wil
zetten om na te denken over levensbeschouwelijke diversiteit en de eigen positie hierbij. Tijdens
een panelgesprek reflecteren eerstelijnswerkers over de thematiek vanuit de eigen praktijkervaring
én laten we aan de hand van videofragmenten de stem van jongeren zelf klinken.
Deze avond richt zich niet enkel tot eerstelijnswerkers, maar tot iedereen die op een positieve manier
met levensbeschouwelijke diversiteit aan de slag wil gaan.

Dit panelgesprek vindt plaats in Leuven in het najaar van 2019.