‘Zeg niet wie je bent’ , over de actualiteit van het boek Esther – Theologisch conferentie

‘Zeg niet wie je bent’ , over de actualiteit van het boek Esther – Theologisch conferentie

Op dinsdag 19 maart en woensdag 20 maart 2019 vindt de jaarlijkse tweedaagse conferentie plaats voor predikanten, pastores, kerkelijk werkers, catecheten en een ieder die zich wil verdiepen in de relatie van jodendom en christendom.

De organisatie is in handen van de  Werkgroep Kerk en Israël, classis Noord-Brabant, Limburg, Réunion Wallonne , samen met de Antwerpse Contactgroep voor Joods-christelijke Betrekkingen

De conferentie wordt gehouden in Huize Ter Dennen in Westmalle, België.

Voorlopig programma:

Dinsdag 19 maart 2019

10.00 uur                       Ontvangst, kamerindeling, koffie/thee

11.00 uur                        Ds. Franc de Ronde, Opening van de conferentie

11.15 uur                         Ds. Ruth Kossmann,  De plaats van Esther in de canon

13.00 uur                       Middagmaaltijd

14.30 – 15.45 uur          Dr. Leo Mock,  De actualiteit van Poeriem in liturgie en dagelijks leven

15.45 uur                        Koffie-/theepauze

16.15 – 17.30 uur           Dr. Klaas Smelik, Het plan dat niet doorging

18.00 uur                       Broodmaaltijd

20.00 – 21.15 uur         Rabbijn Ira Goldberg, Zichtbaarheid van identiteit

 

Woensdag 20 maart 2019

8.15 uur                           Ontbijt

9.15 – 10.30 uur             Dr. Bart Wallet, De geschiedenis van het antisemitisme. Haman herhaalt zich?

10.30 uur                        Koffie-/theepauze

11.00 – 12.15 uur            Dr. Laurence Schram, Het verschijnsel negationisme

12.30 uur                        Middagmaaltijd

14.00 – 14.45 uur          Dr. Laurence Schram, Workshop over vooroordelen

15.00 uur                       Sluiting conferentie, liturgische afsluiting (Ds. Adjo Witte)

15.30 uur                       Koffie/thee, afscheid

Voor predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk in Nederland is het goed te weten dat voor deelname aan de gehele conferentie 0,5 studiepunt toegekend wordt in het kader van de PE.

Voor deze conferentie dient u zich aan te melden bij de penningmeester van de werkgroep, de heer Douwe Wielenga; zie hiervoor onderaan de pagina.

Wij hopen u op 19 maart 2019 in Westmalle te mogen verwelkomen.

 

Het deelname bedrag is : Euro 125,= ; dit is inclusief 1 overnachting.
Inclusief twee overnachtingen betaalt u € 140,=
Wie niet overnacht betaalt € 105,=;  deelname één dag kost  € 60,=
Het studententarief is € 75,= (inclusief 1 overnachting).

N.B.: de betaling moet vóór 1 maart 2019 door de penningmeester zijn ontvangen!
Indien u wilt/moet afzeggen ná 26 februari 2019, wordt 10% van het bedrag ingehouden, voor administratieve kosten.
Bij afmelding ná 12 maart 2019, wordt 50% van het bedrag gerestitueerd.

Na opgave volgt twee weken voorafgaande aan de conferentie per e-mail of reguliere post een routebeschrijving.
Op de conferentie wordt het programmaboekje uitgereikt.

Inlichtingen bij: D. Rouges, tel. 0472172892, e-mail acjcb1@gmail.com of D.K. Wielenga, tel +31 (0) 40 286 30 09,  e-mail dkwielenga@onsbrabantnet.nl

 

Details vorming

Dag 1: 19/03/2019

Dag 2: 20/03/2019

Beginuur: 10:00

Einde: 15:30

Locatie: Huize Ter Dennen, Sint Pauluslaan 8, 2390 Westmalle, België

Phone: 32 (0) 3 3121414