Tijd tot 2024

Info over de workshops

Op deze pagina vind je informatie over de workshop. Inschrijven voor de workshops doe je op de hoofdpagina.

Tijdtot2024 biedt 3 gratis workshops aan. Je kan je voor één workshop inschrijven. De workshops vinden plaats van 15u to 17u.

Workshop 1: ‘‘duurzaam activisme” door Labo vzw

Wanneer we ons inzetten voor sociale verandering en een betere wereld zijn we onderhevig aan courante maatschappijprocessen die bepalen hoe we de dingen aanpakken. Met de workshop ‘Duurzaam Activisme’ staan we stil bij de gevoelens van mensen. Zowel bij onze eigen gevoelens, als die van collega’s of mede-activisten.

labo vzw logoWe denken na over de manieren om meer mensen te bereiken: “Wat kunnen we doen om elkaar positief te ondersteunen?, Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze sociale strijd nog ‘fun’ blijft?, Hoe leren we beter omgaan met elkaar en de veranderende wereld?, Hoe zorgen we ervoor dat we niet moedeloos worden?, …”

Tijdens deze workshops worden verschillende tools en technieken aangereikt om interpersoonlijk werk in groepen te ondersteunen. Ook leer je netwerken te organiseren op een manier die overeenstemt met de waarden die je in de wereld gerealiseerd wil zien. Daarnaast trachten we via deze vorming energieke en ondersteunende samenwerkingsverbanden te creëren tussen activisten. Hierbij staan diepgaande reflectie, analyse en het delen van ervaringen centraal.

Wie is LABO vzw?

LABO vzw creëert een sociaal laboratorium voor leren, ageren, bewegen en organiseren. Ze ijvert voor een samenleving gebaseerd op de principes van kritisch burgerschap in haar relatie tot democratie, sociale en ecologische rechtvaardigheid en solidariteit voorbij grenzen. LABO vzw wil het draagvlak voor sociale verandering versterken door in te zetten op: emancipatorisch vormingswerk, het stimuleren van sociale actie en het verbinden en versterken van burgers en (actie)groepen.

Meer info over LABO vzw vind je hier

 

Workshop 2: “van toeschouwers naar auteurs van sociale verandering” door Bleri Lleshi

De ene crisis na de andere en de toenemende ongelijkheid zorgen ervoor dat veel mensen zich machteloos voelen. Ze voelen zich toeschouwers en geloven niet langer dat ze iets kunnen veranderen. Tijdens deze vorming bieden we handvatten voor burgers en werknemers die niet langer toeschouwers maar auteurs van verandering willen zijn.Bleri Lleshi

Daarbij maken we gebruik van de (welke?) methodiek en van praktijkvoorbeelden en leggen we een link met de eigen ervaringen/strijd van de deelnemers. Dit doen we door hen aan het werk te zetten rond een case.

Wie is Bleri Lleshi?

Bleri Lleshi is filosoof, auteur, docent, jongerenwerker en DJ. Zijn onderzoek is gericht op verscheidene thema’s, zoals identiteit, interculturaliteit, sociale ongelijkheid, neoliberalisme en Brussel. Momenteel schrijft hij een doctoraat over de strijd van de uitgeslotenen. Lleshi is docent aan UCLL waar hij verschillende vakken doceert. Hij schrijft columns voor MO* Magazine en Brussels Times Magazine. Als documentairemaker regisseerde Lleshi o.a Bxl stad zonder eigenaar (België, 2009); Belgikanen (België, 2010), Inspirerende Parcours (België, 2011) Protest voor het leven (2012), Balkan Melange (2012), en Mensen zoals ons (2013). Lleshi is auteur van verschillende boeken zoals Identiteit en Interculturaliteit. Identiteitsconstructie bij jongeren in Brussel (VUBPress, 2010) en de bestsellers De neoliberale strafstaat (2014) en Liefde in tijden van angst (2016).

Meer info over Bleri Lleshi vind je hier.

 

Workshop 3: “bewust van je positie, aan de slag als bondgenoot” door Motief vzw

je een betrouwbare medestander zijn, dan vraagt dit dan ook een sterk positiebewustzijn, de bereidheid om je eigen denkpatronen en onbewuste handelen te gaan verkennen en de wil om gebruik te maken van je eigen macht e

Motief logo

n verantwoordelijkheid. Ieder van ons kan op zijn eigen leef- en werkplek, in de eigen vereniging of oudercomité verandering teweegbrengen. We kunnen als individu misschien geen grote maatschappelijke problemen alleen aanpakken, maar we kunnen ons wel organiseren in onze omgeving. Bewust zijn van je positie, werken aan een bondgenoot zijn en je eigen impact vergroten is de insteek van deze workshop.

Deze workshop dient ook als proever voor de vormingreeks (van 4 avonden) die Motief vzw organiseert in het voorjaar van 2023. Tijdens die vormingreeks gaan we uitgebreid aan de slag en werken we rond deze thema’s. Het doel van de vormingreeks is dat je vaardigheden ontwikkelt en tools krijgt aangereikt om toxische polarisering en extreemrechts in je omgeving te bekampen.

Wie is Motief vzw?

Motief is een vormingsinstelling gespecialiseerd in het thema levensbeschouwing in de samenleving.
Motief werkt rond de vragen:

  • Hoe gaan we om met verschil in onze superdiverse omgeving?
  • Welke rol spelen onze eigen overtuigingen en die van anderen?
  • Hoe komen we tot een ‘nieuw wij’?

Rond deze vragen heeft Motief een breed vormingsaanbod voor volwassenen: vormingen, advies, publicaties en een bibliotheek. Motief vzw is tevens mede-organisator van Tijdtot2024.be

Meer info over Motief vind je hier.