Administratief en financieel medewerker (m/v/x) gezocht (50%)

Financieel en administratief medewerker (m/v/x) – halftijds

Plaats van tewerkstelling: Mechelen

Kandidaturen aanleveren uiterlijk op:  24 juni 2020

Tewerkstelling vanaf: 6 juli 2020

Hoe ziet een samenleving eruit waarin alle mensen zich thuis kunnen voelen, ongeacht hun afkomst en levensovertuiging? Welke ingrediënten zijn nodig om tot een ‘nieuw wij’ te komen waarin mensen constructief met elkaar samen leven en samen werken – ondanks hun verschillende opvattingen en levenswijzen? Hoe komen we tot verbinding met onze eigen inspiratiebronnen en levensvisies, met mekaars ambities en dromen? Hoe creëren we connecties rondom de maatschappelijke uitdagingen die we delen? Dit zijn de vragen waarrond vzw Motief vorming ontwikkelt op het snijpunt van levensbeschouwing en samenleving.

Vzw Motief is een vormingsinstelling, erkend onder het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenvormingswerk door het ministerie van Cultuur van de Vlaamse overheid. Motief is gespecialiseerd in het thema levensbeschouwing en samenleving.

 

Job- en taakomschrijving:

Je bent de eerste stem waarlangs mensen onze organisatie leren kennen. Je zorgt voor een warm onthaal en een efficiënte afhandeling van vragen, je informeert, je verwijst vlot door. Je verzorgt de boekhouding en denkt mee na over het financieel beleid. Je registreert gegevens binnen de organisatie en helpt mee om deze te analyseren in functie van een slagkrachtige werking. Je bent een administratieve duizendpoot, een planner en een probleemoplosser.

Cursus-,  deelnemers- en personeelsadministratie:
 • Je staat in voor het telefonisch onthaal van deelnemers, partners, en docenten
 • Je verzorgt de deelnemers- en cursusadministratie (inschrijving deelnemers, registratie cursussen in database, opvolging van betaling deelnemers, uitbetaling docenten, enz.)
 • Je verzorgt, in overleg met de educatieve medewerkers, de praktische organisatie van vormingsmomenten (reservatie van lokalen / catering, communicatie met docenten en deelnemers, uitsturen en opvolgen van online evaluaties, )
 • Je verzorgt, in samenwerking met het sociaal secretariaat, de lonen en de daarbij horende personeelsadministratie
 • Je coacht een vrijwilliger die je ondersteunt bij eenvoudige, administratieve taken
 • Je volgt administratieve verplichtingen op m.b.t. vzw-wetgeving, verzekeringspolissen, preventie en bescherming op het werk.
Financiële administratie en boekhouding:
 • Je bent verantwoordelijk voor de algemene boekhouding van de vzw (opmaak verkoopfacturen, input aankoopfacturen, opvolging openstaande klanten en leveranciers, jaarafsluiting)
 • Je bent verantwoordelijk voor de facturatie en betalingsopvolging
 • Je stelt, samen met de coördinator, een toelichting op bij de financiële documenten en een ontwerp van begroting
 • Je voert de fiscale aangiften uit
 • Je denkt mee na over efficiënte werkings- en informaticaprocessen binnen de financiële administratie
 • Je levert data aan omtrent financiële en organisatorische tendensen binnen de werking, t.b.v. het bestuur

 

Profielvereisten:

 • Je hebt een administratieve vooropleiding: minimum TSO handel of BSO Specialisatie Kantoor en Administratie
 • Je verstaat, spreekt, en schrijft vlot Nederlands
 • Je hebt kennis van algemene boekhouding en financieel beleid (kennis van Count-e is een pluspunt)
 • Je hebt sterke ICT-vaardigheden: snel aan de slag kunnen met nieuwe softwareprogramma’s
 • Je bent vertrouwd met de gangbare officeprogramma’s (Exel, Acces)
 • Je hebt affiniteit met vzw’s en bent vertrouwd met de actuele vzw-wetgeving -of bereid deze kennis op korte termijn te verwerven
 • Vertrouwdheid met de socio-culturele sector is een meerwaarde
 • Je bent cliëntgericht
 • Je werkt zelfstandig en neemt zelf initiatief
 • Je bent stipt en betrouwbaar
 • Discretie en loyaliteit zijn belangrijke waarden voor jou
 • Je herkent je in de visie van vzw Motief als actief pluralistische organisatie.
 • Je woont in een straal van 30 km rond Mechelen

Aanbod

 • Een boeiende en gevarieerde job in een stabiele vormingsinstelling met ruimte voor eigen initiatief
 • Een leuke, informele en familiale werksfeer binnen een klein, gedreven team van medewerkers
 • Halftijdse tewerkstelling, met een contract van onbepaalde duur
 • Verloning volgens loonbarema pc 329.01
 • Telefoonvergoeding, terugbetaling woonwerk-verkeer

Plaats van tewerkstelling:

Motief-kantoor in Mechelen: Belgradehuis – Belgradestraat 80 in Mechelen (op 10 min. wandelen van Mechelen station).

Praktisch

Laat ons weten waarom jij voor ons de geknipte kandidaat bent en graag voor Motief zou werken.

Stuur je C.V. en motivatiebrief (in het Nederlands) naar sollicitaties@motief.org

Enkel kandidaturen die ons bereiken uiterlijk op 24 juni, worden in aanmerking genomen. Kanditaten horen ten laatste op 26 juni of ze geselecteerd zijn.

De geselecteerde kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke proef en aansluitend een interview op maandag 29 juni tussen 9u en 15.00u op het Motief-secretariaat, Belgradestraat 80 in Mechelen (10 min. wandelen van station Mechelen). Voor routebeschrijving en andere info zie www.motief.org

De tewerkstelling gaat in vanaf 6 juli 2020.