Vorming op aanvraag

Vindt u één van onze cursussen boeiend, maar te ver weg of op een ongeschikt moment? Dat is geen probleem! Op uw vraag kunnen de meeste cursussen uit ons aanbod ook bij uw organisatie, vereniging, groep, parochie, gemeente,… georganiseerd worden. De data, locatie en prijs worden dan in overleg bepaald. Neem vrijblijvend contact op met ons secretariaat voor een afspraak. Naast de programma’s die u in deze brochure aantreft, zijn andere mogelijke vormingen:

Actief Pluralisme

Een hoofddoekenverbod achter het loket, lessen over creationisme op school, aparte joodse scholen,… de levensbeschouwelijke diversiteit brengt heel wat vragen en conflicten mee. Sommigen stellen actief pluralisme als oplossing voor: niet gewoon naast elkaar leven, maar de ander actief leren kennen en samen naar een oplossing zoeken. We maken kennis met deze theorie en toetsen haar aan actuele vraagstukken uit de praktijk.

Welkom in onze moskee

Een verscheidenheid aan Antwerpse moskeeën zet haar deuren open voor eenieder die geïnteresseerd is in de diversiteit aan stemmen binnen de moslimgemeenschap. Een snelcursus ‘islam voor dummies’ moet je niet verwachten. De lokale gids neemt je mee in zijn of haar moskee en getuigt vanuit de eigen ervaring en kennis over de eigen geloofsbeleving. De gidsen zijn bovendien erg divers, zowel naar etnische achtergrond, leeftijd, gender als religieuze beleving. De idee van een homogene en andere moslimgemeenschap wordt tijdens het moskeebezoek ontkracht.

Het gesprek met de lokale gids vormt het uitgangspunt voor het bezoek. Uiteraard informeert de gids je over elementaire aspecten van de islam, zoals bijvoorbeeld de vijf zuilen. Dit vormt de basis van waaruit de dynamiek van een uitwisseling kan ontstaan.

Wil je daarnaast ook weten hoe het gebed verloopt of wie de moskee bezoekt? Op deze en andere vragen krijg je een antwoord, maar de gids duidt steeds zijn antwoorden binnen een bepaalde context en vanuit zijn eigen geloofsbeleving. Hierdoor word je aangespoord om jezelf een spiegel voor te houden en stil te staan bij de eigen positie en de eigen bril waarmee je naar de samenleving kijkt.

Indien gewenst kan aan het moskeebezoek nog een nabespreking gekoppeld worden, begeleid door een educatief medewerker van Motief.

Voor vragen kan u terecht bij Leila Clement (leila.clement@motief.org).

Neutraliteit: uitsluitend of insluitend?

Het begrip ‘neutraliteit’ staat vandaag centraal in debatten over levensbeschouwelijke diversiteit. Op school, op het werk, achter het loket, hoor je je ‘neutraal’ op te stellen. Maar wat betekent deze neutraliteit? In wiens belang is deze neutraliteit? En welke neutraliteit mogen burgers van de overheid verwachten? In deze vorming verkennen we verschillende invullingen van het begrip ‘neutraliteit’. We hebben bijzondere aandacht voor de wijze waarop deze verschillende invullingen van neutraliteit bepaalde groepen kunnen uitsluiten of juist insluiten.

Opvoeden in een diverse samenleving – oudergroep

Van kleins af komen onze kinderen in contact met kinderen die thuis een andere cultuur, een andere religie, of andere gewoontes hebben dan zijzelf. Over die verschillen stellen ze hun ouders allerlei vragen, zoals: “Waarom eten wij geen vlees?” “Mag ik een hoofddoek dragen, net als mijn vriendinnen?” “Waarom heeft Alice twee mama’s en geen papa?” “Waarom krijgen de moslims in mijn klas niets van Sinterklaas, zijn ze allemaal stout geweest?” Soms komen ze thuis met verhalen over racisme of discriminatie: “Op de bus zei een jongen dat Turkse meisjes dom en lelijk zijn”, “Kuisen is toch vrouwenwerk?!”…

Wat antwoord je hier als ouder op? Hoe kun je je kinderen stimuleren om trots te zijn op zichzelf én om respect te hebben voor anderen? Hoe maak je ze weerbaar tegen racisme en discriminatie?

In deze vorming kunnen ouders ervaringen uitwisselen over het opvoeden in een diverse samenleving. De vorming bestaat uit drie à vier bijeenkomsten en wordt begeleid door Eva Vergaelen, educatief medewerker van vzw Motief. Elke bijeenkomst bespreken we een ander thema. De thema’s worden in overleg met de ouders bepaald.

Stress gerelateerd aan racisme, wat nu? – voor professionals met migratieroots

Deze vorming is bedoeld voor professionals met migratieroots die zelf in aanraking zijn gekomen met racisme in een professionele context en die er in groep iets mee willen doen. In deze workshop wordt de wereldwijd erkende techniek EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) toegepast op de verwerking van racisme- gerelateerde trauma’s en intensief stresserende gebeurtenissen. Negatieve ervaringen kunnen het dagelijks leven en functioneren beïnvloeden, zeker als er geen ruimte is voor verwerking. Birsen Taspinar, psychologe en systeemtherapeute, leidt de workshop. Tijdens een eerste deel gaat ze de EMDR techniek kaderen en toepassen. In een tweede deel wordt er gereflecteerd op wat de techniek heeft losgemaakt en welke handvaten of acties nodig zijn om binnen de professionele context verder te kunnen. Afhankelijk van de behoeften van de groep kan hieraan een vervolgverhaal gekoppeld worden met vzw Motief.