Algemene voorwaarden

Inschrijven voor een vorming gebeurt in 2 stappen:

» Stap 1: De inschrijving doorgeven aan vzw Motief. Dit kan op verschillende manieren:

 • Telefonisch: 015/200.301
 • Via e-mail: info@motief.org
 • Via de website: Bij elke vorming vindt u de mogelijkheid om online in te schrijven. Zoek de cursus waarvoor u zich wenst in te schrijven in het menu “Vorming/Open aanbod”.

» Stap 2: Overschrijving van de deelnameprijs

 • Schrijf de deelnameprijs over op het rekeningnummer BE09 0012 6989 0957 (BIC GEBABEBB) van vzw Motief, Belgradestraat 80, B-2800 Mechelen.
 • Vermeld als mededeling uw naam en de cursuscode van de cursus waarvoor u inschrijft. Deze code vindt u bij elke cursus afzonderlijk. Zoek de cursuscode op via het menu “Aanbod / Open aanbod”

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Wie inschrijft, verbindt zich tot deelname én betaling voor het totale cursuspakket waarvoor ingetekend.
 • U bent pas ingeschreven wanneer u een voorschot van € 15 of de volledige cursusprijs hebt overgemaakt. Bij betaling van een voorschot dient de rest van de cursusprijs voor de aanvang van de cursus overgeschreven te zijn.
 • Voor studiedagen en een vormingsprogramma met overnachting betaalt u meteen de volledige cursusprijs via overschrijving.
 • Bij vormingen die uit meer dan één sessie bestaan, kan alleen voor de volledige reeks ingeschreven en betaald worden, tenzij anders aangegeven. Ook als u enkele sessies niet aanwezig kunt zijn, betaalt u het volledige bedrag.
 • Soms wordt een cursus snel volgeboekt of afgelast bij gebrek aan inschrijvingen. Daarom is het noodzakelijk ten laatste 1 week voor de start van het vormingsprogramma ingeschreven te zijn.

Deelnameprijs

De deelnameprijs mag nooit een rem zijn voor deelname. Uw bijdrage is steeds bespreekbaar. Gelieve u te richten tot het secretariaat voor vragen hierover.

Een inschrijving annuleren

 • Wie zijn/haar inschrijving voor een cursus annuleert, wordt automatisch €15 administratiekosten aangerekend (het voorschot).
 • Wie ten laatste één dag voor de aanvang van het programma niet annuleert, wordt de volledige cursusprijs aangerekend.
 • Bij een meerdaagse (een vormingsprogramma met overnachting) kan u annuleren tot ten laatste 10 dagen voor aanvang van het vormingsprogramma. Enkel dan wordt het cursusgeld terugbetaald. 

Gebruiksvoorwaarden

Je bent van harte welkom op motief.org. Door de site te gebruiken, ga je akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Niet de meest interessante lectuur op motief.org, maar toch de moeite om eens door te bladeren.

De gebruiksvoorwaarden gelden voor alle initiatieven van vzw Motief

We gaan ervan uit dat je als gebruiker van vzw Motief kennis genomen hebt van de voorwaarden, ze begrijpt, ermee instemt en eraan gebonden bent. Meld je je op motief.orgaan of schrijf je je in op de nieuwsbrief dan dien je (op dat moment) deze gebruiksvoorwaarden expliciet te aanvaarden. Je geeft ons zo toestemming de door jou opgegeven persoonlijke gegevens op te slaan en te verwerken op de manier die we hieronder beschrijven.

Als 1 van de bepalingen in de voorwaarden ongeldig mocht blijken, omdat ze strijdig is met het dwingend recht, dan doet dit geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere bepalingen.

 1. Aansprakelijkheid

We doen ons uiterste best om je goede en correcte inhoud te brengen op motief.org. Maar vzw motiefis niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met onze website. En je kan geen rechten doen gelden op basis van ons aanbod. Jij bent als gebruiker zelf verantwoordelijk om de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de inhoud op motief.org te beoordelen.

We willen natuurlijk ook niet onze verantwoordelijkheid ontvluchten. We blijven aansprakelijk in materies waarvoor men zich naar gemeen recht niet kan vrijwaren, zoals schade die voortvloeit uit opzettelijke en grove fouten in ons aanbod.

 1. Auteursrecht

Deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming mag je informatie op deze website op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, opslaan, publiceren, herschrijven, heruitgeven, verkopen of publiek meedelen.

Wil je artikels delen via je sociale media, dan stellen we dat bijzonder op prijs. Wil je inhoud van motief.org op een andere manier hergebruiken, stuur dan een mailtje met je precieze vraag via Contact onderaan de pagina. We bijten niet en delen graag.

Wat mag je zonder toestemming?

 • Inhoud gebruiken voor jezelf of binnen je familiekring, zonder dat je er geld voor vraagt.
 • Korte stukjes citeren binnen je eigen inhoud, met correcte bronvermelding en link naar motief.org.

Voorbeeld van een correcte bronvermelding: Naam Auteur © met link naar https://www.motief.org of het geciteerde artikel.

Om multimedia (beelden, filmpjes, software, geluid…) te gebruiken, moet je altijd toestemming vragen.

Sommige namen, tekens of logo’s op de website zijn geregistreerde handelsmerken. Tenzij anders vermeld, berust de eigendom bij vzw Motief. Ze worden beschermd door nationale en internationale wetgeving. Je mag die merken dus niet gebruiken zonder vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan vzw Motief

 1. Privacy

Door je in te schrijven voor de nieuwsbrief of via formulieren deel te nemen aan vormingen ben je akkoord dat we je persoonlijke gegevens opslaan en verwerken.

Je mag alleen inschrijven onder je eigen, echte en volledige voornaam en familienaam. Schuilnamen, afkortingen en namen van anderen zijn niet toegestaan. We mogen je inschrijving weigeren als je gegevens niet voldoen.

Doeleinden

We zullen persoonsgegevens verzamelen en opslaan in een database. Je bezorgt ons vrijwillig deze gegevens door te registreren en aan te melden op de site en/of voor de nieuwsbrief, door via formulieren deel te nemen aan vormingen, door producten te kopen of door de site te gebruiken.

We gebruiken je gegevens om je een optimale surfervaring aan te bieden, je op de hoogte te houden over de werking van vzw Motief. Je kan zelf tijdens het registreren aanduiden of je digitale nieuwsbrief/papieren brochure via e-mail of post wil ontvangen van vzw Motief. Je kan die keuze later altijd nog wijzigen door een mail te sturen naar info@motief.org

Verstrekken van gegevens aan derden

We delen geen gegevens van deelnemers/bezoekers van motief.org aan derden.

Voor informatie met betrekking tot het verstrekken van gegevens aan derden in het licht van plaatsen van bestellingen en via formulieren deelnemen aan vormingen, zie respectievelijk punt 4. Publicaties bestellen via motief.org en punt 5. Via formulieren deelnemen aan vormingen.

Als de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten daarom vragen, dan mogen we persoonsgegevens doorgeven zonder vooraf toestemming te vragen aan de gebruiker.

Beveiliging

Je persoonsgegevens zijn niet publiek toegankelijk. Alleen bevoegde personen krijgen er toegang toe in het kader van hun taak. We hebben verschillende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat je persoonlijke gegevens verloren gaan, onrechtmatig gebruikt worden of door anderen gewijzigd worden. Bij een gegevenslek met ongunstige gevolgen voor je persoonsgegevens, zullen we je hiervan persoonlijk verwittigen in de door de wet voorziene omstandigheden.

Bewaartermijnen

Gegevens die je ons bezorgde door een bestelling te plaatsen of via een formulier deel te nemen aan een vorming, behouden we 10 jaar lang. Als je bij het annuleren van je inschrijving niet wilt dat we deze nog langer opslaan in onze database, dan kan je ons dit laten weten per brief aan vzw Motief, Belgadestraat 80, 2800 Mechelen of door een mailtje te sturen naar info@motief.org

Cookies

We verzamelen op motief.org ook niet-persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld over de browser waarmee je surft of klikgedrag van bezoekers. We gebruiken die informatie om de site nog beter te maken. Om die gegevens te verzamelen maken we gebruik van cookies. Door de site te bezoeken, ben je akkoord dat we cookies gebruiken op motief.org. Als je cookies uitschakelt, kunnen we de optimale werking van de site niet garanderen.

Rechten van de betrokkene

Recht op inzage en transparantie. Je hebt altijd recht op inzage in je persoonlijke gegevens bij vzw Motief. De volledige data over jouw persoon kan je opvragen door te schrijven met een bewijs van je identiteit naar vzw Motief, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen of door een mailtje te sturen naar info@motief.org.

Recht op rectificatie en gegevenswissing (vergeten te worden). Je hebt het recht om onjuiste of onvolledige gegevens door ons te laten verbeteren, aanvullen of schrappen. Je kan ten allen tijde je aanmelding op de website en/of nieuwsbrief zelf aanpassen of annuleren. Voor gegevens waarbij dit niet mogelijk is, laat het ons alsjeblieft weten per brief aan  vzw Motief, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen of door een mailtje te sturen naar info@motief.org.

Recht op weigering, bezwaar en intrekking van toestemming. Recht op beperking van de verwerking. vzw Motief verwerkt enkel je persoonsgegevens binnen de context waarin deze door jou gedeeld worden. Wij gebruiken geen systemen voor geautomatiseerde besluitvorming op basis van profilering.

Verwerking

Onder verwerking verstaan we het geheel van handelingen zoals verzamelen, opslaan, structureren, bewaren, wissen en vernietigen…die digitaal of manueel gesteld en toegepast worden op gegevens met een persoonlijk karakter (naam, voornaam, adres, e-mail, gsm, telefoonnummer, geboortedatum…). Wij verbinden ons ertoe de wetten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens te respecteren met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die geldt met ingang van 25 mei 2018 en de rechten van de betrokkene te garanderen.

Verwerkingsverantwoordelijke
Dit is de natuurlijke of rechtspersoon die het doel van de verwerking vaststelt. De verwerkingsverantwoordelijke mag alleen gegevens opvragen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het beoogde doel. Hij moet erover waken dat de gegevens juist en up-to-date zijn; moet ervoor instaan dat de gegevens vertrouwelijk behandeld worden; moet ervoor instaan dat de gegevens beschermd zijn; mag de gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Haar coördinaten vind je hier: Zahide Sandal, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen, e-mail: zahide.sandal@motief.org

Wijzigingen

Als we de spelregels over je persoonlijke gegevens veranderen, dan brengen we je altijd op de hoogte. Je kan dan zelf beslissen of je mee wilt spelen volgens de nieuwe regels of niet.

 1. Publicaties bestellen via motief.org

Op motief.org worden verschillende publicaties te koop aangeboden. vzw Motief is zelf verantwoordelijk voor de correcte afhandeling en verzending van jouw bestelling.

De prijzen van producten die je ziet op motief.org zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. Het is altijd mogelijk dat er een foutje is geslopen in een prijsvermelding of dat een prijs ondertussen gewijzigd is.

Voor de verzending rekenen we de reële kosten aan, volgens de geldende tarieven.

Je betaalt je bestelling vóór het ontvangst van de producten in de webshop. Kies je voor ‘overschrijven’, dan ontvangt je je factuur met alle gegevens die je nodig hebt om het juiste bedrag te betalen via bankoverschrijving.

Facturen zijn te betalen binnen de termijn van 30 dagen na factuurdatum. Betaal je je factuur niet op tijd dan rekenen we geen kosten aan.

Heb je klachten over je bestelling? Dan moet je die binnen 7 werkdagen na ontvangst van je bestelling per mail of telefoon laten weten aan vzw Motief. De contactgegevens vind je in de bevestigingsmail en op de factuur.

Je hebt het recht om binnen 7 werkdagen na je bestelling van je aankoop af te zien. Daarvoor moet je een mail sturen naar info@motief.org. De geleverde publicaties moeten onbeschadigd in de originele verpakking op eigen kosten aan vzw Motief teruggestuurd worden.

De geleverde publicaties blijven eigendom van vzw Motief tot ze volledig terugbetaald zijn.

vzw Motief is in deze verwerker van gegevens en zal dan ook voor het afhandelen van je bestelling persoonsgegevens verzamelen als zijnde verwerkingsverantwoordelijke. We verbinden ons ertoe de wetten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens te respecteren met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die geldt met ingang van 25 mei 2018 en de rechten van de betrokkene te garanderen.

 1. Via formulieren deelnemen aan vormingen

Op motief.org verzamelen we door middel van formulieren gegevens in het licht van vormingen die wij opzetten. We zijn zelf verantwoordelijk voor de correctie verwerking van jouw deelname.

vzw Motief is in deze verwerker van gegevens en zal dan ook voor het afhandelen van je deelname persoonsgegevens verzamelen als zijnde verwerkingsverantwoordelijke. Wij verbinden ons ertoe de wetten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens te respecteren met inbegrip van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation) die geldt met ingang van 25 mei 2018 en de rechten van de betrokkene te garanderen. Deze gegevens blijven in de database van vzw Motief beschikbaar, ook na eventuele annulatie van je inschrijving. Wens je dit niet langer, laat het ons alsjeblieft weten per brief aan vzw Motief, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen of door een mailtje te sturen naar info@motief.org.

 1. Geschillen

Als we het niet eens raken, dan geldt de Belgische wetgeving. Je verbindt je ertoe je te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Antwerpen, onverminderd het recht van vzw Motiefom voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden. vzw Motief mag deze webpagina naar eigen inzicht wijzigen, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van de wijziging.

Voor aangelegenheden in verband met privacy heb je steeds de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de privacycommissie.

Heb je een probleem of een vraag? Laat het ons dan alsjeblieft weten door te schrijven naar vzw Motief, Belgradestraat 80, 2800 Mechelen of door een mailtje naar info@motief.org

We wensen je een heel fijne tijd op motief.orgtoe.