Over motief

Wie is wie
visie en missie
historiek
contact

Huur ons lokaal in het Belgradehuis

Een plaats om te leren, te ontmoeten en te vieren.

Een plaats voor wie in onze maatschappij scheef of wantrouwig bekeken 
worden en daarom moeilijker een plaats vinden
omdat ze arm zijn,
geen papieren hebben,
vluchteling zijn,
ongeschoold zijn,
moslim zijn,
een hoofddoek dragen,
anders seksueel geaard zijn,
radicaal links zijn,
of wat dan ook ‘buiten de schreef’ zijn…