publicaties
vormingen
over

Najaarsbrochure 2022

“Het boek helpt nog meer doordacht en onderbouwd aan de slag te kunnen en de eigen werking te evalueren.”

“Motief biedt hiermee een duidelijk zicht op wat buddy-werking kan inhouden, een nieuw inzicht in het concept.”

Samen een weg banen?

Buddywerking voor nieuwkomers

Met de steun van een stadsgenoot als ‘buddy’ kunnen nieuwkomers aan hun zoektocht in het nieuwe thuisland beginnen. Met deze een-op-een methodiek kun je een impactrijk veranderingsproces creëren voor alle betrokkenen. Maar wordt het volle potentieel van deze methode vandaag ook benut? Dit boek gaat na hoe buddywerking mensen kan helpen groeien in doen en denken omtrent de eigen levensbeschouwelijke identiteit en die van andersdenkenden; en zo de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan waar we allemaal voor staan.

Vzw Motief is een erkende vormingsinstelling, gespecialiseerd in het thema 'levensbeschouwing en samenleving'.

Motief heeft een divers open aanbod voor volwassenen. Onze vormingen gaan over actuele thema’s, de plaats van levensbeschouwing in onze samenleving en omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit. Motief biedt ook vorming toegespitst op één levensbeschouwing en heeft jarenlange ervaring met Bijbelse leerhuizen. Motief kiest uitdrukkelijk voor emancipatorisch vormingswerk, dat mensen de kracht geeft om hun kwaliteit van leven en die van anderen en hun omgeving te verbeteren.

Vorming op maat en Vorming op aanvraag biedt de kans aan organisaties, verenigingen of bedrijven om kadervorming te organiseren, toegespitst op specifieke vragen. Wil u visies verkennen omtrent levensbeschouwelijke diversiteit? Zijn er vragen over de levensbeschouwelijke identiteit van uw organisatie? Contacteer ons.

Motief is een autonome instelling die zich vrij en onafhankelijk van religieuze instituten beweegt.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Motief om op de hoogte te blijven.

Inschrijving nieuwsbrief