Buddywerking voor nieuwkomers. Samen een weg banen?

Buddywerking voor nieuwkomers. Samen een weg banen?

29,90

Buddywerking zit in de lift, ook voor nieuwkomers. Met de steun van een stadsgenoot als ‘buddy’ kunnen nieuwkomers aan hun zoektocht in het nieuwe thuisland beginnen. Met deze een-op-een methodiek kun je een impactrijk veranderingsproces creëren voor alle betrokkenen. Maar wordt het volle potentieel van deze methode vandaag ook benut?

Dit boek gaat na hoe buddywerking mensen kan helpen groeien in doen en denken omtrent de eigen levensbeschouwelijke identiteit en die van andersdenkenden. En zo de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan waar we allemaal voor staan.

+ -

Buddywerking voor nieuwkomers.

Samen een weg banen?

Auteurs: De Craene V. (red)
200 blz. zwart-wit met afbeeldingen in kleur
Uitgeverij Gompel&Svacina
ISBN 9789463714013

Buddywerking zit in de lift, ook voor nieuwkomers. Met de steun van een stadsgenoot als ‘buddy’ kunnen nieuwkomers aan hun zoektocht in het nieuwe thuisland beginnen. Met deze een-op-een methodiek kun je een impactrijk veranderingsproces creëren voor alle betrokkenen. Maar wordt het volle potentieel van deze methode vandaag ook benut?

Dit boek gaat na hoe buddywerking mensen kan helpen groeien in doen en denken omtrent de eigen levensbeschouwelijke identiteit en die van andersdenkenden. En zo de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan waar we allemaal voor staan.

Het geeft antwoorden op concrete vragen, gebaseerd op talloze gesprekken met nieuwkomers, vrijwilligers en organisatoren van buddyprojecten:

  • Welke impact heeft een buddywerking op nieuwkomers, buddy’s en (stedelijke) overheden?
  • Wat verandert er voor wie?
  • Leidt het tot een betere toegang tot basisrechten en voorzieningen, tot meer maatschappelijke participatie en gelijkheid?
  • Of bestendigt het eerder de bestaande ongelijkheden en oude denkbeelden omtrent eenzijdige ‘inburgering’ en assimilatie?

Valerie De Craene is sociaal geograaf en werkt als onderzoeksmedewerker bij vzw Motief. Vzw Motief wil met deze uitgave het debat aangaan over het doel en de impact van buddyprojecten en een verschil proberen te maken in de dagelijkse praktijk van al wie ermee in contact komt.

Met reflecties uit het veld door Gaëlle Mortier, Laszlo Kosolosky en Pascal Debruyne.

ISBN: 9789463714013

Beoordeling van lezers:

“Het boek helpt nog meer doordacht en onderbouwd aan de slag te kunnen en de eigen werking te evalueren.”

“Motief biedt hiermee een duidelijk zicht op wat buddywerking kan inhouden, een nieuw inzicht in het concept.”