Een Derde Testament – Bevrijdende Schriftlezingen

21,00

Wat kan een mens in de 21ste eeuw nog met de Heilige Boeken van joden, christenen en moslims? De inhoud en rol van religies en hun heilige boeken komen onder vuur te liggen, en in het verleden werden ze al te vaak misbruikt door machtsinstituten, in het belang van de elite. Het derde testament stelt de vraag of we opnieuw ‘van onderuit’ kunnen beginnen en met een andere bril naar de teksten gaan kijken? Waar vinden we nog de bevrijdende kracht ervan?

Naast een theoretische toelichting van verschillende lezing, volgt telkens een bijdrage over de concrete toepassing van een leeswijze met methodische tips. Een Derde Testament is dan ook een onmisbare handleiding voor weerbarstige zinzoekers die op een bevrijdende en hedendaagse manier oor willen lenen aan de Schriften in leerhuizen en bijbelgroepen, bij vormingsmomenten in moskee of cultureel centrum.

+ -

Wat kan een mens in de 21ste eeuw nog met de Heilige Boeken van joden, christenen en moslims? Op een moment dat wereldwijd de discussie woedt over de rol van religies en ‘de botsing der beschavingen’ komen ook de inhoud en de werking van Bijbel en Koran onder vuur te liggen. Vormen zij werkelijk het dynamiet onder onze interculturele en interreligieuze samenleving? Of zijn zij net in staat om een bijdrage te leveren aan een meer rechtvaardige en solidaire wereld? Zijn deze eeuwenoude teksten überhaupt nog relevant voor onze zoektocht naar zingeving en voor de maatschappelijke vragen van vandaag of is hun houdbaardheidsdatum overschreden?

In de geschiedenis zijn de Heilige Boeken al te vaak door machtsinstituten misbruikt, de teksten werden losgerukt uit hun ontstaanscontext, ingezet voor het eigenbelang van elites, als onderdrukkingsinstrument gehanteerd tegen eenvoudige en kwetsbare mensen.

De vraag die de auteurs in dit boek als uitgangspunt nemen, luidt dan ook: is het bevrijdend karakter van deze Boeken niet weggegomd? Werd het volk niet veel onthouden aan innerlijke kracht en innig engagement vanuit de Schriften? En kunnen we opnieuw ‘van onderuit’ beginnen en met een andere bril naar de teksten gaan kijken?

Er is natuurlijk al jarenlang verzet tegen die dominante lezingen van de Schriften. In de laatste decennia werden vele sporen tot een bevrijdende decodering van de oude teksten getrokken.

Dit boek bundelt een aantal lezingen die allemaal die onder- en achterkant van de werkelijkheid willen opdelven.  Soms rauw en tegendraads, soms teder en bemoedigend geven zij weer lucht aan de  bevrijdende dimensies van de Heilige teksten. Zo kunnen zij – op hun beurt – leven geven aan een Derde Testament van nieuwe praktijken en verhalen.

Het resultaat is een uniek overzicht van verschillende emancipatorische leeswijzen: ‘volks’, ‘feministisch’, ‘materialistisch’, ‘intercultureel’, ‘politiek’, ‘joods’, ‘bevrijdende lezing van de Koran’. Naast een theoretische toelichting van elke lezing, volgt telkens een bijdrage over de concrete toepassing van een leeswijze met methodische tips.

Een Derde Testament is dan ook een onmisbare handleiding voor weerbarstige zinzoekers die op een bevrijdende en hedendaagse manier oor willen lenen aan de Schriften in leerhuizen en bijbelgroepen, bij vormingsmomenten in moskee of cultureel centrum.

Met bijdragen van: Durre Ahmed, Dick Boer, Klara Butting, Hans de Wit, Paul De Witte, Karel Deurloo, Ina Koeman, Marc Loos, Carlos Mesters, Jung Mo Sung, Egbert Rooze, Elisabeth Schüssler Fiorenza, Hans Snoek, Jan Soetewey, Ine Van Den Eynde, Elke Vandeperre, Eefje Van der  Linden, Remi Verwimp, Anton Wessels, Rochus Zuurmond

Extra informatie

Uitgeverij

Garant

Aantal blz

201

Jaar

2011