Levensbeschouwelijke diversiteit in het onderwijs

5,00

Deze brochure is te downloaden na aankoop.

Is het slechts een symbooldossier of bewaken we de traditie? Hoe je ook kijkt naar zaken als hoofddoeken, creationisme, joodse scholen en zwarte piet, de discussie over termen als integratie, waarden en normen, migratie en racisme is nooit veraf.  Hoe gaan scholen om met levensbeschouwelijke diversiteit? Is er een verschil tussen leerlingen en leerkrachten op dat vlak? Kiest de school voor passief of actief pluralisme?

Deze publicatie begeleidt je door deze vragen.

+ -

Sleutelconcepten en handvaten voor schoolbeleid

Auteur: Ruben Segers
41 pagina’s
17 x 24 cm

Deze brochure is te downloaden na aankoop.

Hoofddoeken, creationisme, joodse scholen, de scheiding tussen Kerk de Staat en zelfs het kruis op de mijter van Sinterklaas, vullen vandaag de opiniepagina’s van kranten. In hoogoplopende discussies wordt gezwaaid met termen als integratie, waarden en normen, migratie en racisme. Levensbeschouwing en diversiteit worden steeds vaker in één adem genoemd. Ook scholen worden hier direct mee geconfronteerd. Hoe gaan zij om met levensbeschouwelijke diversiteit? Welke plaats krijgt de levensbeschouwing van leerkrachten en leerlingen? Kiezen ze voor passief of actief pluralisme?

Scholen hebben een belangrijke maatschappelijke opdracht. Ze bepalen mee het wereldbeeld van jongeren en vormen hen tot burgers in de wereld van morgen. Vanuit die optiek is het dan ook belangrijk dat de school jongeren leert omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit. Deze brochure wil beleidsmensen uit het onderwijs, ondersteunend personeel en leerkrachten ondersteunen om een diversiteitsbeleid met aandacht voor levensbeschouwing uit te bouwen.

Alles wordt voorgesteld aan de hand van voorbeelden en met verwijzingen naar relevante literatuur. In het eerste deel brengen we een aantal belangrijke concepten zoals levensbeschouwing, identiteit, integratie, secularisering, scheiding van Kerk en Staat bijeen. Deze concepten zijn cruciaal om een visie en beleid rond levensbeschouwelijke diversiteit op te bouwen. In het tweede deel reiken we handvaten aan voor het uitwerken van een diversiteitsbeleid met aandacht voor levensbeschouwing.