Methodiekendoos Jongeren Islam Gender

5,00

De methodiekendoos in haar geheel is uitverkocht. Het werkmateriaal kan nog wel besteld worden aan 5 euro per methodiek (uitgezonderd methodiek 5), of je kan het materiaal gratis downloaden onderaan deze pagina.  

Deze methodiekendoos bevat acht methodieken om met kleine groepjes moslimjongeren te werken rond hun zoektocht naar een islamitische identiteit. Deze zoektocht is een complex proces waarbij veel factoren een rol spelen. Zo is er de relatie met andere moslims, met leeftijdsgenoten en met familie, maar ook de negatieve beeldvorming over islam. Verder zijn er de talrijke discussies over “wat een goede moslim is”, het afbakenen van een eigen groep, het zoeken naar rolmodellen en betekenisvolle figuren) uit de geschiedenis van de islam, …

+ -

Moslimjongeren die op zoek zijn naar hun eigen islamitische identiteit, doorlopende een complexe zoektocht. In contact met andere moslims, leeftijdsgenoten, (niet-)islamitische leerkrachten, … maar ook omwille van de negatieve beeldvorming wordt dit proces enorm beïnvloedt.

Zo kan men ingaan op tal van discussiepunten: “wat is een goede moslim”, het afbakenen van een eigen groep, het zoeken naar rolmodellen en betekenisvolle figuren uit de geschiedenis van de islam, …

Deze doos bevat verschillende methodieken die elk op één aspect inzoomen. Bovendien loopt het thema ‘gender’ als rode draad doorheen dit werkinstrument. Talrijke onderzoeken wijzen immers uit dat de religieuze identiteit in belangrijke mate de beeldvorming over man/vrouw-zijn beïnvloedt.
Elke methodiek bestaat uit een handleiding en werkmateriaal (kaartjes, werkbladen, affiches). Daarnaast vind je een kaart met gespreksregels die bij alle methodieken gebruikt kan worden.

Wie kan deze methodiekendoos gebruiken?

Bij het uitwerken van de methodieken hadden we mensen op het oog die professioneel of als vrijwilliger met groepen moslimjongeren het gesprek voeren rond hun religieuze identiteit: jeugdwerkers, moskeemedewerkers, (islam)leerkrachten, diversiteitmedewerkers, opbouwwerkers, medewerkers van organisaties van etnisch-culturele minderheden,…

De methodieken zijn gericht op het voeren van een diepgaand gesprek en zijn op maat gemaakt voor groepjes van acht tot tien moslimjongeren. De methodieken zijn geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar. Mits enige aanpassingen kunnen verschillende methodieken ook gebruikt worden voor individuele gesprekken (bijvoorbeeld in de hulpverlening), voor grotere groepen (bijvoorbeeld klasgroepen) en voor groepen van jongeren met verschillende levensbeschouwingen. Bij elke methodiek geven we hiervoor een aantal tips of stellen we varianten voor.

Om deze methodieken te gebruiken hoef je geen islamdeskundige te zijn. Het is vooral belangrijk om jongeren te laten voelen dat je hun vragen en zoeken ernstig neemt, dat je naar hen wilt luisteren en loyaal met hen wil meezoeken.

Wat vind je in de methodiekendoos Jongeren Islam Gender?

Alle methodieken downloaden als 1 bestand.

1 Algemene inleiding

Hierin vind je een algemene inleiding en uitgebreide methodiek-handleidingen bij alle 8 methodieken, met telkens varianten en tips om de methodieken te gebruiken in gemengde groepen of individuele gesprekken
+ 1 kaart met gespreksregels

Methodiek 1:

Methodiek 2:

Methodiek 3:

Methodiek 4:

Methodiek 5: niet meer beschikbaar

Methodiek 6:

Methodiek 7:

Methodiek 8:

Extra informatie

Methodiek

1, 2, 3, 4, 6, 7, 8