Cursusprijs volgens inkomen

Hoe bereken ik mijn cursusprijs volgens inkomen?

Voor een aantal vormingen betaal je een cursusprijs volgens je inkomen. Deelnemers met een lager inkomen betalen dus een lagere cursusprijs dan deelnemers met een hoger inkomen. Zo willen we de drempel om deel te nemen zo laag mogelijk  houden. Om dit systeem te kunnen blijven uitdragen, rekenen we  op een eerlijke solidariteit. Motief past zelf de deelnamekost bij vanuit het solidariteitsfonds (lees hier meer).

In onderstaand overzicht vind je 6 inkomenscategorieën (van A t.e.m. F). Bekijk hieronder in de tabel met inkomenscategorieën welke letter jouw categorie aanduidt. Je kan nu in de tabel met prijzen per cursus onder die letter terugvinden welke prijs je betaalt.

Wanneer je voor een cursus wil inschrijven, krijg je de melding dat je een ‘optie moet kiezen’. Kies hier voor de categorie die bij jouw inkomen past. De prijs wordt dan automatisch aangepast.

Een voorbeeld:

Je bent lid van een gezin met een maandelijks netto-inkomen van 1900 euro, je valt dus onder categorie B. Voor de cursus “Kunst van het Verzet” betaal je dan voor de volledige reeks € 48.

Ben je alleenstaande met een maandelijks netto-inkomen van 2050 euro, dan val je onder categorie F. Voor de cursus “(Niet) te geloven” betaal je dan 110 euro.

Overzicht inkomenscategorieën

Categorie         Omschrijving

A Voor deelnemers die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming
B Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.000 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.000 euro
C Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.200 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.300 euro
D Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.400 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.600 euro
E Alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen lager of gelijk aan 1.800 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 3.000 euro
F Alleenstaanden met een maandelijks netto inkomen hoger dan 1.800 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen hoger is dan 3.000 euro

Overzicht prijzen per cursus

Leerhuis Paul De Witte € 40 € 80 € 100 € 120 € 140 € 160
 Leerhuis Roeselare € 10 € 25 € 40 € 60 € 70 € 80
 Ons kleine verhaal in het nieuwe normaal € 6 € 9 € 16 € 20 € 25 € 30
Kunst van het Verzet € 15 € 25 € 38 € 52 € 62 € 75
(Niet) Te Geloven? € 35 € 50 € 65 € 80 € 95 € 110