Cursusprijs volgens inkomen

Hoe bereken ik mijn cursusprijs volgens inkomen?

Voor een aantal vormingen betaal je een cursusprijs volgens je inkomen. Deelnemers met een lager inkomen betalen dus een lagere cursusprijs dan deelnemers met een hoger inkomen.

In onderstaand overzicht vind je 6 inkomenscategorieën (van A t.e.m. F). Bekijk hieronder in de tabel met inkomenscategorieën welke letter jouw categorie aanduidt. Je kan nu in de tabel met prijzen per cursus onder die letter terugvinden welke prijs je betaalt.

Wanneer je voor een cursus wil inschrijven, krijg je de melding dat je een ‘optie moet kiezen’. Kies hier voor de categorie die bij jouw inkomen past. De prijs wordt dan automatisch aangepast.

We rekenen op een eerlijke solidariteit.

Een voorbeeld:

Je bent lid van een gezin met een maandelijks netto-inkomen van 1900 euro, je valt dus onder categorie B. Voor de cursus “De geloofwaardigheid van Europa” betaal je voor één bijeenkomst dan 5 euro.

Ben je alleenstaande met een maandelijks netto-inkomen van 2050 euro, dan val je onder categorie F. Voor de cursus “Elia, profeet van vuur en inkeer” betaal je dan 80 euro.

Overzicht inkomenscategorieën

Categorie         Omschrijving

ALid van een gezin dat financiële steun geniet van het O.C.M.W.; studenten
BAlleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.000 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.000 euro
CAlleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.200 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.200 euro
DAlleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen lager of gelijk aan 1.400 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 2.500 euro
EAlleenstaanden met een maandelijks netto inkomen lager of gelijk aan 1.800 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen lager of gelijk is aan 3.000 euro
FAlleenstaanden met een maandelijks netto inkomen hoger dan 1.800 euro of lid van een gezin waarvan het maandelijks netto-inkomen hoger is dan 3.000 euro

Overzicht prijzen per cursus 

CursusABCDEF
De geloofwaardigheid van Europa   – per aparte bijeenkomst€ 2€ 5€ 8€ 12€ 13€ 16
De geloofwaardigheid van Europa   – voor de 4 bijeenkomsten€ 8€ 20€ 32€ 48€ 52€ 64
Elia, profeet van vuur en inkeer€ 10€ 25€ 40€ 60€ 70€ 80