Prijzen Vorming op Maat

Interesse in een vorming op maat van uw organisatie? Fijn!

Tijdens een vrijblijvend intakegesprek bekijkt een Motief-medewerker samen met jou wat jullie exacte vraag is. De prijs is afhankelijk van verschillende factoren:

 • Grootte van de doelgroep
 • Aantal vormingssessies binnen één contract
 • Duur vorming
 • Ontwikkelingskost: is dit een volledig nieuw thema of een “kant-en-klare” inhoud*?
 • Aantal begeleiders
  • Bijvoorbeeld voor sommige vormingen, zoals Complex Compromis of Kunst van het Verzet werken we met een co-begeleider die verslag neemt i.f.v. procesbegeleiding.
 • Sector aanvrager: we hanteren een democratisch prijzenprincipe en stellen onze prijs af op basis van de financiële draagkracht van de aanvrager.

 

Basisprijs

Onze basisprijs voor één vorming met één begeleider is 200 euro. Dit is van toepassing voor vormingen rond onze standaard thema’s voor groepen in de vrijetijdssfeer. Voor vormingen die volledig op maat, van nul worden ontwikkeld, zal de prijs wat oplopen (zie Specifieke aanpak). Voor kadervorming hanteren we een hogere prijs.

Heeft jouw organisatie beperkte middelen maar ben je wel op zoek naar vorming ? Neem dan zeker contact op met ons voor een prijs op maat. Dankzij ons solidariteitsfonds kunnen we hierin tegemoet komen.

 

Specifieke aanpak van Motief (ifv prijssetting)

We streven met onze vormingen impact en verandering na: een droge lezing of snelle workshop zullen we niet snel geven. Onze specifieke vormingsaanpak vraagt veel voorbereidingstijd, maar het maakt deel uit van de Motief-kwaliteit die we in elke vorming nastreven. Hier zijn een aantal principes waarnaar we streven in ál onze vormingen:

 • Grote betrokkenheid van de deelnemers: We starten graag, waar mogelijk, met een deelnemersbevraging op voorhand, zodat we de beginsituatie van de deelnemers goed kunnen inschatten. Tijdens de vorming werken we op een zeer emancipatorische manier a.d.h.v. activerende werkvormen. We vragen een actieve leerhouding van onze deelnemers.
 • *Maatwerk: Hoewel we een aantal vaste vormingsthema’s hebben, wordt elke vorming afgestemd op de specifieke vraag van de aanvrager: we passen onze cases, voorbeelden en beeldmateriaal zoveel mogelijk aan aan jullie context.
 • Begeleiding op maat: voor sommige vormingen is het nodig een specifieke begeleider in te schakelen, of met meerdere begeleiders te komen. We zoeken namelijk steeds naar de beste match tussen vraag en inhoudelijke expertise binnen ons Motief-team.
  • Een tweede educatieve kracht van Motief betaal je 70 euro/vormingsuur.
  • Een co-begeleider (vrijwilliger die logistiek en inhoudelijk ondersteunt) betaal je 50 euro.
 • Actueel: Als expertiseorganisatie blijft Motief nauwgezet op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen ons vakgebied. We passen de vormingsinhoud dan ook aan aan actuele en herkenbare inhouden.

Inbegrepen in de prijs

 • Begeleiding van de vorming
 • Voorbereiding van de vorming en overleg met partnerorganisatie ifv voorbereiding
 • Evaluatie

Prijs en aanpak te bespreken in intakegesprek:

 • Materiaal
 • Extra begeleiders
 • Logistieke voorbereidingen
 • Promotie en toeleiding zijn steeds de gedeelde verantwoordelijkheid van de aanvrager en Motief vzw. Motief vzw neemt voor een vorming in open aanbod de aankondiging op in de daarvoor mogelijke kanalen (facebook, instagram, nieuwsbrief, brochure).
  • Indien de aanvrager wenst dat Motief vzw een flyer ontwerpt wordt daar €150 voor aangerekend (1 aanpassingsronde incluis).

Online vormingen

Online vormingen worden enkel gegeven indien corona-maatregelen een fysieke samenkomst niet toestaan. De prijs wordt bepaald op basis van het aantal deelnemers en het bijbehorende aantal begeleiders, alsook de vereiste technische ondersteuning.