Neutraliteit: een insluitende basis of een uitsluitende norm? + Bevraag je eigen neutraliteit

Er worden tegenwoordig heel wat regels en verboden in het leven geroepen in naam van ‘neutraliteit van de overheid’. Kan de overheid op hetzelfde moment neutraal én inclusief zijn? Dat kan zeker. In het onderwijs, achter het loket, in politieuniform zelfs. Neutraliteit is een professionele houding, geen uiterlijk kenmerk. Op welke manier kan je dat begrip definiëren en interpreteren?

  • Vanuit een uitsluitend perspectief: Neutraliteit is de afwezigheid van alle symbolen, werkt normbevestigend.
  • Vanuit een insluitend perspectief: Actief pluralisme; de levensbeschouwelijke verschillen zijn aanwezig, zichtbaar én hebben bestaansrecht.

In dit artikel lichten we het verschil gedetailleerd toe. Op het einde van dit artikel krijg je een handige tool om je eigen neutraliteit te onderzoeken.

Het artikel kan, omwille van grafische elementen en illustraties, enkel gedownload worden.

Dit artikel is een deel uit het handboek ‘Positieve identiteitsontwikkeling met moslimjongeren’ en kan besteld worden via onze site.